Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényben, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendeletben biztosított lehetőséggel élve Abasár Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy létrehozza Abasáron a Települési Értéktárát.

Ezért 2013. év végén megalakult Abasáron a Települési Értéktár Bizottság 12 fővel. Feladata: Abasár község területén fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény szervezése, összeállítása a helyi lakosság bevonásával. A munka azóta is folyamatosan zajlik. A bizottság tagjai 13 értéket gyűjtöttek egybe, és nyilvánították települési értékké azokat. A tagok által kidolgozott anyagok már a Megyei Értéktár Bizottság előtt vannak, szeretnénk, ha ezekből megyei érték lenne.

A következő értékek kerültek fel a listára:
Aba Sámuel Emlékpince Sármonostor, Aba Sámuel király sírja
Abasári Olaszrizling Abasári túrós rétes
Egyházi népszokások Abasár településen Honvédség
Kőtenger Szent Anna kápolna
Szent Péter és Szent Pál Római Katolikus Templom
Abasári töltött káposzta Vízimalmok
Kapásház Szent János kápolna
A Heves Megyei Értéktár Bizottság döntése alapján a Sármonostor, Aba Sámuel király sírjáról leírtak már a megyei értéktárban szerepel, várhatóan az Abasári Olaszrizling, a Kőtenger, a Kapásház, Szent Anna kápolnáról leírtak is bekerülhetnek a Heves Megyei Értéktárba.

Az értéktárban szereplő tételek részletesen:

27 2016  (11.15 ) Olaszrizling
27 2016 (11.15 ) Olaszrizling

File méret: 291.2 KiB
Dátum: 2022-02-10

28 2016  (11.15 ) Kapásház
28 2016 (11.15 ) Kapásház

File méret: 291.2 KiB
Dátum: 2022-02-10

29 2016  (11.15 ) Kőtenger
29 2016 (11.15 ) Kőtenger

File méret: 290.2 KiB
Dátum: 2022-02-10

30 2016  (11.15 ) Szent Anna Kápolna
30 2016 (11.15 ) Szent Anna Kápolna

File méret: 291.7 KiB
Dátum: 2022-02-10

34 2016  (11.15 ) Szent Bertalan Kápolna
34 2016 (11.15 ) Szent Bertalan Kápolna

File méret: 291.5 KiB
Dátum: 2022-02-10

Aba Sámuel Király Sírja- Megyei Határozat
Aba Sámuel Király Sírja- Megyei Határozat

File méret: 43.3 KiB
Dátum: 2022-02-10

Ertektar Abasari Olaszrizling
Ertektar Abasari Olaszrizling

File méret: 1.4 MiB
Dátum: 2016-09-12

Ertektar Abasari Turos Retes
Ertektar Abasari Turos Retes

File méret: 882.9 KiB
Dátum: 2016-09-12

Ertektar Aba Samuel Es A Rola Elnevezett Emlekpince
Ertektar Aba Samuel Es A Rola Elnevezett Emlekpince

File méret: 1.6 MiB
Dátum: 2016-09-12

Ertektar Honvedseg
Ertektar Honvedseg

File méret: 1.5 MiB
Dátum: 2016-09-12

Ertektar Kapashaz
Ertektar Kapashaz

File méret: 1.4 MiB
Dátum: 2016-09-12

Ertektar Sarmonostor Aba Samuel Kiraly Sirja
Ertektar Sarmonostor Aba Samuel Kiraly Sirja

File méret: 1.6 MiB
Dátum: 2016-09-12

Ertektar Szent Anna Kapolna
Ertektar Szent Anna Kapolna

File méret: 934.2 KiB
Dátum: 2016-09-12

Ertektar Szent Janos Kapolna
Ertektar Szent Janos Kapolna

File méret: 531.5 KiB
Dátum: 2016-09-12

Ertektar Szent Peter Es Szent Pal Romai Katolikus Templom
Ertektar Szent Peter Es Szent Pal Romai Katolikus Templom

File méret: 1.5 MiB
Dátum: 2016-09-12

Ertektar Vizimalmok
Ertektar Vizimalmok

File méret: 1.8 MiB
Dátum: 2016-09-12

Ertektar Toltott Kaposzta
Ertektar Toltott Kaposzta

File méret: 1.3 MiB
Dátum: 2016-09-12

Értéktár Kőtenger
Értéktár Kőtenger

File méret: 1.6 MiB
Dátum: 2021-02-17

 
 


Felhívás értéktári javaslattételre
Egyelőre még nem teljes a lista. Ezért felkérem a tisztelt lakosságot, hogy legyenek segítségünkre, közösen tegyünk további javaslatokat. Így hozhatunk létre egy a településünkre valóban jellemző értéktárat, megőrizve jövőnknek a múltbeli és jelenünkre jellemző értékeinket, örökségeinket. Minden ötletet, véleményt, elképzelést örömmel várunk. Ezúton szeretnék tájékoztatást adni arról, hogy milyen eljárás alapján kerülhet be egy nemzeti érték a települési értéktárba. Az alábbi szempontok figyelembevételével tegyék meg ajánlásaikat!
___________________________________________________________________

A nemzeti érték fogalmát a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény határozza meg az alábbiak szerint.
Nemzeti érték: a magyar alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz, hagyományokhoz, tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt során felhalmozott és megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték, vagy termék, amely
– hazai szempontból meghatározó jelentőségű, így nemzetünk – de legalább egy meghatározott tájegység lakossága – a magyarságra jellemzőnek és közismertnek fogad el,
– jelentősen öregbítheti hírnevünket, növelheti megbecsülésünket az Európai Unióban és szerte a világon,
– hozzájárul új nemzedékek nemzeti hovatartozásának, magyarságtudatának kialakításához, megerősítéséhez.
A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái a következők:

a) agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai – ide tartozik az erdészet, halászat, vadászat és állategészségügy területe –, különösen a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat- és növényfajták;

b) egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés/gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai, főképpen a gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- és fürdőkultúra;

c) épített környezet: a környezet tudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített (mesterséges) része, mely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja; továbbá az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;

d) ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés – beleértve a kézműipart, kézművességet is – szellemi termékei és tárgyi javai, különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés-, gépész műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás;

e) kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a tudomány, a népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet, iparművészet, képzőművészet, táncművészet és zeneművészet; továbbá a védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek;

f) sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életművek és csúcsteljesítmények;

___________________________________________________________________

g) természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a fizikai és biológiai képződmények vagy képződménycsoportok, geológiai és geomorfológiai képződmények, természeti tájak, természeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;

h) turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó-ipari termékek, valamint a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások.

A nemzeti értékek települési értéktárába történő felvétele:
Abasár község közigazgatási területén fellelhető, illetve az itt létrehozott nemzeti érték felvételét a települési értéktárba bárki írásban kezdeményezheti a Helyi Értéktár Bizottság Elnökének címzett javaslatában.
. A javaslattétel ingyenes.
A benyújtott javaslatokat a Települési Értéktár Bizottság megvizsgálja, amely a és dönt a Települési Értéktárba történő felvételről. A Települési Értéktárba felvett nemzeti értékek bekerülhetnek a Megyei Értéktárba, onnan a Magyar Értéktárba, következő lépcsőfokként a Hungaricumok Gyűjteményébe.
Helyi értékké nyilvánításra a Helyi Értéktár Bizottsághoz címezve írásban bárki javaslatot tehet, vagy levélben (3261 Abasár, Fő tér 1. vagy a Hanák Kolos Könyvtárban 3261 Abasár, Iskola út 11.), vagy az alábbi nyomtatvány kitöltésével, illetve e-mailben az űrlap szerinti tartalom megadásával az ertektar.abasar@gmail.com e-mail címre (a tárgy mezőbe kérjük beírni: „ÉRTÉKTÁR”).
A Bizottság minden javaslattevőt értesíteni fog a döntéséről.
Kérem, éljenek a javaslattétel lehetőségével!

Petes Imréné
Települési Értéktár Bizottság

___________________________________________________________________

Nyomtatvány

I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név:
Levelezési cím:
Telefonszám:
E-mail cím:

II.
A NEMZETI ÉRTÉKTÁR ADATAI

1. A nemzeti érték megnevezése

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
 agrár- és élelmiszergazdaság  egészség és életmód  épített környezet
 ipari és műszaki megoldások  kulturális örökség  sport
 természeti környezet  turizmus

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
 települési tájegységi megyei külhoni magyarság

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források)

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

___________________________________________________________________

III.
MELLÉKLETEK

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek

3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó nyilatkozat