Elérhetőségek, ügyintézési területek

Kazsu Attila
polgármester

Telefon: +36-37-560-400;
E-mail: polgarmester@abasar.hu


Tamasiné Dr. Barta Andrea
jegyző

Telefon: +36-37-560-402
Email: jegyzo@abasar.hu

Prétor Virág
titkársági referens

Telefon: +36-37-560-400
E-mail: abasar@abasar.hu

Csőgör-Forgács Erika
anyakönyvvezető, szociális ügyintéző

Telefon: +36-37-560-409
E-mail: anyakonyvvezeto@abasar.hu

Intézett feladatok:
– Anyakönyvi ügyek
– Népesség nyilvántartás
– Települési támogatási ügyek (pl.: rendkívüli települési támogatás, babakelengye, tűzifa támogatás)
– Gyermekvédelmi kedvezmények
– Hagyatéki ügyintézés
– Állattartással kapcsolatos ügyek intézése
– Egyéb szociális ügyek


Száz Anikó
adóügyi ügyintéző

Telefon: +36-37-560-401
E-mail: ado@abasar.hu

Intézett feladatok:
– Építményadó, telekadó, helyi iparűzési adó, talajterhelési díj ügyek intézése
– Termőföld bérbeadásból származó jövedelem, magánfőzött párlat utáni jövedéki adó ügyintézése
– Adóigazolások, hatósági bizonyítványok, adó- és értékbizonyítványok kiadása
– Helyi adók, adók módra behajtandó köztartozások végrehajtása

– Munkaügyi feladatok ellátása
– Közfoglalkoztatás ügyintézése
– Ebnyilvántartás, eboltás ügyintézése


Bakó Betta
ügyintéző, pénzügyi ügyintéző, pénztáros

Intézett feladatok:
– Termőföld adásvételi szerződések kifüggesztése
– Közfoglalkoztatottak munkaügyi ügyintézése
– Adminisztrációs feladatok ellátása

– Házi pénztár kezelése
– Számlázás
– Segélyek, támogatások fizetése
– Közterület-használat ügyintézése
– Pénztár kezelése
– Leltár és selejtezés

E-mail: bako.betta@abasar.hu

Varga Éva
pénzügyi előadó

Intézett feladatok:
– Könyvelés, kontírozás
– Pályázati elszámolások

Telefon: +36-37-560-405
E-mail: penzugy@abasar.hu

Abasár Község Polgármesteri Hivatalának pénztári ügyfélfogadási rendje
2021. december 1. napjától:

Hétfő: 8:00-15:30
Kedd: Nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8:00-15:30
Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás
Péntek: Nincs ügyfélfogadás


 Kiss Gábor László
Mezőőr

Elérhetősége: +36-30-239-0861

Intézett feladatok:
A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX törvény III. fejezete, valamint a mezőőrök és a hegyőrök szolgálati viszonyáról szóló 29/1998. (IV.30.) FM rendelet szerint meghatározott mezőőri tevékenység ellátása. A külterületeken található köz- és magántulajdonban lévő ingatlanok, termőföldek védelme, valamint a termőföldön lévő, illetve ahhoz tartozó termények és termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények, földmérési jelek fokozottabb vagyonvédelme, az illegális szemételhelyezés felszámolása és megakadályozása.


A köztulajdonban álló gazdasági társaságok működésének átláthatóbbá tételéről szóló 2009. évi CXXII. törvény értelmében az alábbi információk kerülnek közzétételre:

Abasári Nonprofit Településfejlesztési Kft.

3261 Abasár, Fő tér 1.

Tel: +36-37-360-177

E-mail: kft@abasar.hu

Név

Tisztség Megbízási díj A megbízási díjon felüli egyéb járandóságok A jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatások
Barátfalvi Sándor Ügyvezető 370 000 Ft. nincs nincs
Veres Vivien Imola FB Elnök nincs nincs nincs
Porupsánszki Róbert FB Tag nincs nincs nincs
Dér Adrián FB Tag nincs nincs

nincs

         
         
         
         
         

Aba Vizép Kft. „v.a.”

3261 Abasár, Fő tér 1.

Tel: +36-37-360-177

E-mail: abavizep@gmail.com

Név Tisztség Megbízási díj A megbízási díjon felüli egyéb járandóságok A jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatások
Földházi Imre Ügyvezető nincs nincs nincs
Czáka Andrásné FB Elnök nincs nincs nincs
Majoros Ottó FB Tag nincs nincs nincs
Ifj. Endrész László FB Tag nincs nincs nincs

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Taktv.) 2. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a tulajdonos helyi önkormányzat a gazdasági társaságai javadalmazási szabályzatáról döntött.

A Javadalmazási Szabályzatok megtekinthetők az alábbi linkeken:

Abasári Nonprofit Településfejlesztési Kft.

Aba Project Company Kft.

Abasári Vízgazdálkodási Nonprofit Kft.