Abasár kapujában köszönti a látogatókat a kicsi kőkápolna. „A Szent János Kápolna az 1770-es és az 1810-es „Canonica Visitatio”-ban is szerepelt. Az 1770-es dokumentum kevés tényt közölt az épületről, csupán annyit, hogy jó állapotban van, és hogy Szent János apostol napján, valamint az Engesztelés napjaiban ünnepi szentmisét tartanak benne.

Az 1810-es egyházmegyei összeírás már részletesebb képet fest a Szent János Kápolnáról. Az épülete a falu bejárata előtt található nyugat felé, egy rajta kívül levő dombon, melyet szőlőföldek vesznek körül. Az abasári hívek a mostani időben vallási szertartás keretében vonulnak ki minden évben május első vasárnapján a Templomból indulva, ki a Szent János Kápolnához, ahol tábori mise történik. Újabban szokásba jött a faluban, hogy április utolsó szombatján a Kápolnánál rendezik meg a Szőlő és Rügyfakadás Ünnepét is, melynek során mise keretében kérik a mennyei áldást a szőlőre és egyéb mezőgazdasági terményekre.