Abasártól néhány kilométerre látható a különleges kis kápolna a természet harmóniájában. Bossányi Gáspár építette 1745-ben az Abasár felett húzódó Sár-hegyen.

Az egyházközség 1797 óta ünnepelte hivatalosan a Szent Anna napi búcsút a kápolnánál. Az abasári plébános ebben az évben kérte VI. Pius pápa engedélyét arra, hogy a buzgó közösség számára hivatalossá tegye a búcsúnapot. Arra hivatkozott, hogy az abasári hívek egészen egyedülálló módon már 500 éve rendszeresen kijárnak július 26-án bűnbánati napot tartani a Sár-hegyre. A pápa végül hivatalosan megadta Abasár katolikusainak a búcsújárás és a bűnbocsánati nap lehetőségét a kért időpontra, július 26-ra. A Szent Anna Kápolna épülete előtt egy fakereszt állt, amit 1831-ben egy kőkereszttel cseréltek.

image001
A kápolna különleges hangulatát az is megadja, hogy Sár-hegy teteje lapos, fennsíkszerű, rajta egy mintegy 50-55 méter átmérőjű tó alakult ki, az úgynevezett Szent Anna-tó. A kápolna környéke természetvédelmi terület, különleges növény és állatvilággal rendelkezik.