Abasár történetéhez szervesen kapcsolódik az abasári laktanya története. Nem csak azért, mert több, mint 40 éven keresztül befolyásolta a település életét a katonaság jelenléte, hanem mert a laktanya felszámolása után, a mai napig a közösségi élet része a katonai múlt.

A Honvéd Baráti Kör megszerveződése, a Katonadal és Bordal Fesztivál szervezése, az Abasári Hagyományőrző Dalkör munkássága mind a katona hagyományokat hivatott ápolni.
1950-ben került megszervezésre a 44. Harckocsi Ezred és számára 1951-ben került kijelölésre az új, abasári helyőrség. Elkezdik építeni a Táncsics Laktanyát. A laktanya közelében gyakorlótér és lőtér létesül.

1954 - kiképzés előtt a gyakorlótéren

1954 – kiképzés előtt a gyakorlótéren

1957-ben Abasáron létrejön a 15. Gépkocsizó Lövészezred, illetve 1959-ben a 93. Páncéltörő Tüzérosztály.
A harckocsi ezred 1951-1987 állomásozott Abasáron. Majd a laktanya végleges bezárásáig, 1995-ig gépesített lövészhadtest tartózkodott az abasári laktanyában.

Harckocsi karbantartás a lőgyakorlat után

Harckocsi karbantartás a lőgyakorlat után

A tiszti családok részére a településen lakótelepi lakások épültek, 6 épület 88 szolgálati lakással.
Abasáron 1965-től Tiszti Klub működött, ahol a honvédség a település lakosságával együtt élénk és rendszeres közösségi életet élt, színjátszó társulatot hoztak létre az abasári iskolásokkal közösen, illetve tánccsoportot alapítottak. A község lakói mindig jó kapcsolatot ápoltak az ide települt katonákkal. A településen összesen 100 házasság született a helybéli lányok és a katonák között.

Tiszti Klub Abasáron

Tiszti Klub Abasáron

Tiszti Klub Abasáron

Tiszti Klub Abasáron

A laktanya lakói rendszeresen részt vettek a közösség életében, a szüreteken, rendezvényeken, aratási munkálatokban, árvízi védekezésben és az iskolás gyermekek táboroztatását, sportolási lehetőségeit segítették. Továbbá, a honvéd-feleségek a településen létrehozták a Ramóna Ruhaipari Szövetkezetet, amelyben varrást, ruhatisztítást vállaltak a település lakossága számára is.

Sportpálya építése a hadsereg segítségével

Sportpálya építése a hadsereg segítségével

Közös ünnep a falu lakosságával

Közös ünnep a falu lakosságával

Néhány évvel a laktanya felszámolása után magalakult a Honvéd Baráti Kör. Az itt állomásozó katonák és tisztek nosztalgiával tekintenek az Abasáron töltött szolgálati időkre. Rendszeres találkozójuk folyománya, hogy egyesületté szerveződve szerves részei maradtak a település közösségi életének. Az egyesület kiemelt célja a Magyar Néphadsereg 44. sz. abasári harckocsi ezred (MN2520) hivatalos és polgári állományú, valamint sor- és tartalékos tagjai közösségi kapcsolatainak elősegítése, ezen keresztül az egykori alakulat emlékének ápolása, történeti hagyatékának felkutatása.

A Honvéd Baráti Kör emlékhelyet hozott létre Abasár területén. A Baráti Kör tagjai az ország minden területéről érkező – korábban itt állomásozó katonák, tisztek – minden évben találkozót szerveznek Abasáron.

Abasári Honvéd Baráti Kör Emlékhelye

Abasári Honvéd Baráti Kör Emlékhelye

Az Abasári Hagyományőrző Dalkör is a katonai múlt szellemében létesült és működik.
2013-ban a katonai hagyományok megőrzése és a további honvédelmi munkássága miatt a település képviseletében Abasár polgármestere 2013-ban „Honvédelemért Emlékérem” kitüntetést kapott.