Tájékoztatás a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésére irányuló eljárásról


Hirdetmény az Abasár 060/1 hrsz.-ú ingatlan bemutatásáról

A Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. megbízásából Abasár település vonatkozásában a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 375/2014. (XII.31.) Kormány rendelet alapján Dr. Dobos András ügyvéd irodája látja el a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének földmérési munkáinak vonatkozásban a jogi szolgáltatói feladatokat.

A Kormányrendelet 22. §.-a alapján a földmérő elvégzi a leosztott földrészletek kitűzését és bemutatását

A bemutatás időpontjáról a fölmérő a földrészlet összes tulajdonosát közvetlenül, hirdetményi úton és elektronikus hirdetményi úton legkésőbb a bemutatás előtt 5 nappal értesíti

Ennek érdekében a földrészlet fekvése szerinti települési önkormányzat polgármesteri hivatalában a hirdetményt 90 napra közzé teszi. 

A csatolt iratban megtekinthető az Abasár 060/1 hrsz.-ú ingatlan bemutatásáról szóló hirdetmény.

Irat: LETÖLTÉS

Közelgő események

Nyomtatványok