Integrált Szociális Intézmény – Házi segítségnyújtás

Abasár, Múzeum út 25.
Vezető: Szabó Péter
Szakmai munkatársak neve és beosztása: Kerek Valéria gondozónő
Telefonszám: 37/360-182
E-mail: idosotthon@abasar.hu

Nyitvatartási idő: naponta 8 – 16 óra között

Intézmény bemutatása: a házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybevevő személynek saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. Egészségi állapotuktól függően szociális segítést (lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés, háztartási tevékenységben való közreműködés) vagy személyi gondozást (a segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása, a gondozási és ápolási feladatok elvégzése) kell nyújtani. A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet.