Integrált Szociális Intézmény – Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Abasár, Iskola út 11.
Vezető: Szabó Péter intézményvezető
Szakmai munkatársak neve és beosztása: Boros Anikó családgondozó
Telefonszám: 37/560-046, 37/360-896
Fax: 37/366-339
E-mail: idosotthon@abasar.hu, csaladsegito@abasar.hu

Nyitvatartási idő: naponta 8 – 16 óra között

Intézmény bemutatása: a családsegítés a szociálisan vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.