Már elérhető a szociális célú tűzifa igényléshez szükséges nyomtatvány a település weboldalán, valamint az önkormányzati ügyintézőknél!


Abasár Községi Önkormányzata szociális tűzifa vásárlására kapott támogatást a Belügyminisztériumtól. Kérjük az érintetteket, hogy kérelmüket 2022. december 10. napjáig – a szükséges jövedelem és egyéb igazolásokkal alátámasztva – nyújtsák be az Önkormányzat szociális ügyintézőjénél!


Szociális téli tüzelő támogatásra az Önkormányzat rendelete alapján az jogosult, aki rendelkezik olyan fűtési rendszerrel, mely a tűzifa eltüzelésére alkalmas, továbbá
a) Abasár Községi Önkormányzattól települési támogatásra jogosult,
b) aktív korúak ellátásában részesül,
c) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
d) időskorúak járadékára jogosult,
e) kérelmező családjában az 1 főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 200%-át (57.000 Ft), illetve egyedül vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetén annak 250%-át (71.250 Ft).

Idén a fa kiszállítása 1 méteres darabokban történik.

Kérelmével és az előírt igazolásokkal forduljon a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjéhez személyesen, vagy telefonon: 37/560-409, illetve e-mailben: anyakonyvvezeto@abasar.hu.

https://www.abasar.hu/download/kitoltheto-nyomtatvanyok/szocialis/Lakossagi-tajekoztato-Szocialis-tuzifa-2022.pdf