A falusi életvitel része a háziállatok tartása, jelenléte. Ez falun így is van rendjén. Míg sokaknál szinte családtag egy-egy kutya, macska, addig másoknál alapvető problémát okoz a „felelős állattartás” fogalma, életformája.  Közösségként egy településen élünk.  A falusi élet nyugalma, élménye legnagyobb mértékben rajtunk múlik, az itt lakók hozzáállásán, a közösségben együtt élők toleranciáján.

Más településekhez képest, szerencsére, Abasáron nem olyan rossz a helyzet a kóbor kutyák mennyisége alapján, de sorozatosan visszatérő problémák adódnak. Ezek elkerülése végett szeretnénk felhívni újra a kutya tartók figyelmét a jogszabályok és az alapvető közösségi szabályok betartására.

Tájékoztatás jelleggel: 2021. január 7. napjától az állattartási szabályok megszegéséért kiszabható büntetés összege jelentősen megemelkedett (a korábbi 15.000 Ft helyett, 75.000 Ft-ban határozza meg az állatvédelmi bírság alapösszegét!).

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény, valamint a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet szabályai alapján a kutyatartás főbb szabályai a következők:

1. A törvény rendelkezései alapján az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról.

Tilos a kistestű ebet 10 m2-nél, közepes testű ebet 15 m2-nél, nagytestű ebet 20 m2-nél kisebb területen tartósan, a kistestű ebet 4 m-nél, közepes testű ebet 6 m-nél, nagytestű ebet 8 m-nél rövidebb eszközzel tartósan kikötve tartani.

2. Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen. Belterület közterületén ebet csak pórázon lehet vezetni! Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes.

3. A kutya tulajdonosának évente kötelező veszettség elleni védőoltást a kutyának beadatni, valamint az ebet transzponderrel megjelöltetni.

4. Aki tevékenységével vagy mulasztásával hatósági határozat előírását megsérti vagy annak nem tesz eleget, állatvédelmi bírságot köteles fizetni.

A fentiek alapján és a békés együttélés érdekében kérek mindenkit az állattartás szabályainak betartására!

                  Kazsu Attila sk.                                                                                   Tamasiné dr. Barta Andrea sk.
                  polgármester                                                                                                          jegyző