2023. évi önkormányzati támogatásra civil szervezetek részére

Abasár Községi Önkormányzat tájékoztatja a helyi civil szervezeteket, alapítványokat, egyházakat, hogy Abasár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatásáról szóló 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete szerint pályázatot hirdet az érintett szervezetek számára.

A pályázat benyújtási határideje: 2023. március 16., 16.00 óra

A pályázatokat Abasár Községi Önkormányzat Polgármesteréhez kell benyújtani papír alapon írásban, egy példányban.

A civil szervezetek adott évi támogatását a Pénzügyi, Ügyrendi, Szociális és Jóléti Bizottság véleményezi. A pályázati felhívásról, illetve a támogatásról a Képviselő-testület dönt.

A támogatásban részesített szervezettel az Önkormányzat támogatási szerződést köt. A támogatás elszámolási kötelezettség mellett kizárólag arra a célra használható fel, amelyre a támogató juttatta. A támogatást a támogatott köteles tárgyév december 31. napjáig felhasználni. A támogató a támogatás felhasználását és az erről készült számadást ellenőrzi.

Az Önkormányzat hirdetőtábláján és az Önkormányzat honlapján az önkormányzati támogatás igényléséhez szükséges alábbi dokumentumok és iratok megtalálhatóak:

  1. Pályázati felhívás
  2. Pályázati adatlap
  3. Abasár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a civil szervezetek támogatásáról szóló 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelete

A pályázattal kapcsolatban tájékoztatás, felvilágosítás a (37) 560-409-es telefonszámon kérhető.

Civilszervezetek pályázati felhívása – 2023: https://www.abasar.hu/download/kitoltheto-nyomtatvanyok/civil-szervezetek/Civil-szervezetek-palyazati-felhivas-2023.pdf

Pályázati adatlap: https://www.abasar.hu/download/kitoltheto-nyomtatvanyok/civil-szervezetek/Civil-szervezetek-palyazati-adatlap-2023.pdf

Önkormányzati rendelet: https://www.abasar.hu/download/kitoltheto-nyomtatvanyok/civil-szervezetek/RENDELET-Civil-szervezetek-tamogatasa_2.pdf