Már elérhető a szociális célú tűzifa igényléshez szükséges nyomtatvány a település weboldalán, valamint az önkormányzati ügyintézőknél! Abasár Községi Önkormányzata szociális tűzifa vásárlására kapott támogatást a Belügyminisztériumtól.

Kérjük az érintetteket, hogy kérelmüket 2023. december 1. napjáig – a szükséges jövedelem és egyéb igazolásokkal alátámasztva – nyújtsák be az Önkormányzat szociális ügyintézőjénél!

Szociális téli tüzelő támogatásra az Önkormányzat rendelete alapján az jogosult, aki rendelkezik olyan fűtési rendszerrel, mely a tűzifa eltüzelésére alkalmas, továbbá
a) Abasár Községi Önkormányzattól települési támogatásra jogosult,
b) aktív korúak ellátásában részesül,
c) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
d) időskorúak járadékára jogosult,
e) kérelmező családjában az l főre eső jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíjminimum 200 %-át (57.000 Ft), illetve egyedül vagy gyermekét
egyedül nevelő szülő esetén annak 250 %-át (71.250 Ft).
Kérelmével és az előírt igazolásokkal forduljon a Polgármesteri Hivatal szociális
ügyintézőjéhez személyesen, vagy telefonon: 37/560-409, illetve e-mailben:
anyakonyvvezeto@abasar.hu.