A Belügyminisztérium 2022.  szeptember 15. napján küldött levelében lakossági barnakőszén igény előzetes felmérését rendelte el, melynek végrehajtásával az önkormányzatot bízta meg.

A Kormány célja, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.

Kérjük a barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező háztartásban élőket, hogy az alábbi elérhetőségek egyikén jelezzék a 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan a várható felhasználási igényüket, az alábbi adatok megadásával: név, lakcím, igényelt mennyiség (mázsában kifejezve).

Telefon: + 36 70/197-6524
e-mail: bako.betta@abasar.hu

Határidő: 2022. szeptember 28. szerda, 16 óra

Tájékoztatom a lakosságot, hogy az Önkormányzatot csak a felmérés végrehajtásával bízták meg, sem az egy háztartás által igényelhető szénmennyiségről, sem annak áráról nincs semmiféle információnk, ezért kollégáink ilyen irányú kérdésükre sajnos nem tudnak felvilágosítással szolgálni.

Az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást.

*1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról a következőképpen határozza meg a háztartás fogalmát: háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége;