Tisztelt Címzettek!

A Bugát Pál  Kórház és Dr. Gulyás Zoltán döntése értelmében,  koronavírus terjedésének megelőzése érdekében, a március 19-re, Abasárra meghirdetett nőgyógyászati rákszűrés elmarad, későbbi időpontban lesz megszervezve.

MÁRCIUSBAN
N Ő G Y Ó G Y Á S Z A T I
R Á K S Z Ű R É S