JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Abasár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. november 24. napján tartott nyilvános ülésén készült jegyzőkönyvből
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Határozat

Abasár Község Önkormányzata Képviselő-testületének
62/2022. (XI.24.) önkormányzati határozata
 Abasár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatalában igazgatási szünet elrendeléséről


1.	Abasár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a különleges jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 460/2022.(XI.10.) kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján 2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig terjedő időszakra igazgatási szünetet rendel el az Abasári Polgármesteri Hivatalban.
2.	Abasár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Tamasiné dr. Barta Andrea jegyzőt, hogy az igazgatási szünet elrendeléséről szóló határozatot 2022. november 30. napjáig a helyben szokásos módon tegye közzé.

Határidő:2022. november 30.
Felelős: Tamasiné dr. Barta Andrea jegyző
              
A kivonat az eredetivel mindenben megegyező.

Abasár, 2022. november 30.

Tamasiné dr. Barta Andrea
      jegyző