A kérelem és a dokumentáció megtekinthetők a Környezetvédelmi Hatóságnál és az érintett önkormányzat jegyzőjénél, valamint elektronikus formátumban a Környezetvédelmi Hatóság honlapján a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-
es-igazgatasi-feladatok
internetes oldalon, a HE/KVO/001223/2023. számon, a keltezés napját követő 30 napig.
A dokumentációval kapcsolatban írásbeli észrevételeket a Környezetvédelmi Hatósághoz vagy az illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez lehet benyújtani a közzététel időtartama alatt.