Abasár községi vízmű víztermelő kútjaiban kimutatott szennyezettség kármentesítése

Abasár Község Önkormányzata és az ÉRV Zrt. 2013. október 7-én jelentette az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen, hogy az Abasári vízmű víztermelő kútjaiból vett vízmintákban szerves szennyezőanyagokat (Széntetraklorid, Kloroform, Triklór-etilén, Tetraklór-etilén) mutatott ki. Az elszennyezett kutak a továbbiakban nem voltak alkalmasak a község ivóvízellátásának biztosítására.

***************************************************************************

Megkezdődött a kármentesítés 2. üteme!

Műszaki feladat és a megvalósítás ütemezése:

A kármentesítés két részterületen – a Pipis-hegyi Ipartelepen és az Abasári Vízmű környezetében – kerül megvalósításra. A kivitelezés határideje 2022. április 30. A megépítést követően mindkét részterületen 2022. július 31.-ig tartó próbaüzemet futtatnak. A végleges üzemeltetést a vízjogi üzemeltetési engedély birtokában lehet megkezdeni.

A beruházás része továbbá – a kármentesítés eredményeinek nyomon követésére – a felszín alatti vízfigyelőkút hálózat végleges kialakítására.

A szennyezőforrás – a Pipis-hegyi Ipartelep – területén a feladat

A Vízkezelőről lekerülő kezelt víz egy része a Vízkezelő mellé tervezett szikkasztómezőre kerül, míg a másik részét az Ipartelepi csapadékvízhálózatba vezetik be.

A szennyezés megjelenésének helyén, az Abasári Vízmű környezetében,

A tisztított víz egy újonnan létesülő tározó medencéből a települési csapadékvízgyűjtő hálózatába kerül kivezetésre.

A Vízmű környezetében a munkálatok 2022. januárjában kezdődtek meg.

***************************************************************************

A felszín alatti vízfigyelő kutak, valamint a kármentesítési vízilétesítmények kiépítésének finanszírozását az MNV Zrt. biztosítja, a feladat végrehajtását a 386/2013. (XI. 7.) Korm. rendelet alapján a Nitrokémia Zrt. koordinálja.

A Kormányhatározatban előírt feladatok végrehajtásához szükséges kármentesítési vízi létesítmények kivitelezésének a Nitrokémia Zrt. által meghirdetett közbeszerzési eljárása lezárult. A nyertes Ajánlattevő, a BIOCENTRUM Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft. és a beruházást lebonyolító Nitrokémia Zrt. között a Vállalkozási szerződés megkötésre került.