Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2024/2025. tanévre történő általános iskolai beíratásokra
az alábbi időpontokban kerül sor:

 1. április 18. (csütörtök) és 2024. április 19. (péntek) 8:00 – 18:00 között.

  Tanköteles, azaz 2018. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában
  tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.
  Az első évfolyamra történő beíratáskor az alábbi dokumentumokra van szükség:
   a gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
   a gyermek nevére kiállított TAJ kártya
   a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
   nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan
   érvényes szakvélemény (amennyiben a gyermek rendelkezik ilyennel)
  A felvételről 1. fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén 2. fokon a Hatvani Tankerületi Központ
  igazgatója hivatott a kérelmet elbírálni.

  Kozmáné Derda Edit
  tankerületi igazgató