A projekt tervezési feladatainak ellátására kiválasztott cég – Grafit 37 Építész Iroda Kft. –

– elkészült a 3261 Abasár, Múzeum út 25. szám alatti, 842/4 Hrsz-ú ingatlanon meglévő óvoda épület bővítéseként és átalakításának engedélyes terveivel.

A tervezett mini bölcsőde építési engedélyezési eljárása ügyében a 2020. október 1. napján kelt építési engedélyt megadó határozat 2020. október 2. napján véglegessé vált.

A határidőre elkészült kiviteli tervek alapján 2021. január 27.-én a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításra került.