Abasár Községi Önkormányzat 197 099 810 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése tárgyú támogatási felhívás pályázatán.

A projekt célja a Településfejlesztési Operatív Program célkitűzéseivel és a TOP-1.4.1-19 pályázati felhívásban foglaltakkal összhangban a település foglalkoztatási helyzetének javítása, a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének támogatása és a családok segítése a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által.

A bölcsődei szolgáltatás létrehozásának specifikus célja, hogy a kisgyermekek elsajátítsák azokat a készségeket, képességeket, amelyek segítik őket abban, hogy hatékonyan és kiegyensúlyozottan viselkedjenek saját kulturális környezetükben és sikeresen alkalmazkodjanak annak változásaihoz

Az Abasári Napsugár Óvoda épületének bővítésével, a helyszíni adottságok és kötöttségek figyelembe vételével egy 14 fős, 2 csoportos mini bölcsőde kialakítására kerül sor, így a fejlesztés eredményeként egy 9 fős bölcsődei férőhelybővítés valósul meg. Jelenleg az épületben 4 db 25 fős óvodai csoportszoba található és 2 db családi bölcsőde működik, valamint melegítőkonyha látja el a gyerekek és a dolgozók mindennapi szükségleteit. Az intézmény által nyújtott szolgáltatás minőségének javítása érdekében, az épület bővítése mellett a bölcsőde működéséhez nélkülözhetetlen eszközök és a gyermekek életkori adottságainak megfelelően, játszótéri eszközök is beszerzésre kerülnek.

A projekt kódja: TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00012

A projekt címe: Bölcsőde kialakítása Abasáron

A támogatás összege: 197.099.810 Ft

A támogatás intenzitása: 100%

A projekt megvalósításának kezdete: 2020.08.01.

A projekt várható befejezése: 2022.10.02.