Integrált Szociális Intézmény

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Integrált Szociális Intézmény
Abasári Idősek Otthona

terápiás munkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3261 Abasár, Múzeum út 15/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény szolgáltatásai keretén belül az idősek, valamint a demens idős személyek ellátása során az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő, napi életritmust biztosító szolgáltatásnyújtást megszervezi. Segíti a családi, és társadalmi kapcsolatok fenntartását, a gondozási terv megvalósítását. Segíti, támogatja az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását, működést és fenntartását. Az étkeztetéshez szükséges feltételeket, a megfelelő higiénés körülményeket biztosítja, feladatokat ellátja. A hatályos jogszabályi és intézményi szabályozás alapján az adminisztráció folyamatos, naprakész vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Középiskola/gimnázium, 1/2000 (I.7) SzCsM rendelet 3. számú melléklet terápiás munkatárs alkalmazás minimum feltétele szerint

   –       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

  –        Kiváló szintű kommunikációs készség, koordináló képesség,   

  –        szervezőkészség, empátia, probléma megoldás,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  –       Szociális alap vagy szakosított ellátásban – Legalább 5 év feletti    

  –       szakmai tapasztalat,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabó Péter nyújt, a 309632482 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  –       Elektronikus úton Szabó Péter részére az idosotthon@abasar.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott szakmai önéletrajzok alapján előválogatás, a kiválasztottak szóbeli meghallgatása után döntés. A szóbeli meghallgatás időpontjáról telefonon kapnak értesítést a kiválasztottak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 –      https://www.abasar.hu – 2022. február 11.

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=idbf7ta7e9