A helyi adók pótlékmentes megfizetésének határidejének meghosszabbításáról

Tisztelt Adózók!

Abasár Község Önkormányzata a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a helyi adók pótlékmentes megfizetésének határidejét 2020. június 30. napjáig meghosszabbítja.

Mind a magánszemélyek, mind a gazdálkodó szervezetek pótlékmentesen 2020. június 30. napjáig tehetnek eleget fizetési kötelezettségüknek.

Abasár, 2020. 03. 24.

Kazsu Attila sk.                                                        Tamasiné dr. Barta Andrea sk.

polgármester                                                                                      jegyző

Közelgő események

Nyomtatványok