A település évtizedes problémája szűnik meg ezzel. Nyertes pályázatot nyújtott be Abasár Község Önkormányzata a ”Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” című felhívásra. A „Pongor-patak rekonstrukciója” című és TOP-2.1.3-16-HE1-2017-00008 számú projekt keretében a településen áthaladó Pongor-patak
medrének felújítása, rendezése történik meg, összesen 199 907 728 Ft. támogatásból.

Abasárt, földrajzi helyzete miatt, a Mátrából érkező vizek nagy erővel és nagy mennyiségben érik el. Ráadásul a hegyvidéki területekről koncentráltan lezúduló vizek gyakran nagy mennyiségű hordalékot szállítanak magukkal, így ennek szabályozott felfogása és továbbvezetése a település biztonsága érdekében kiemelten fontos feladat. A projekt keretében megvalósuló Pongor-patak rendezése azt a célt szolgálja, hogy a patak alkalmassá váljon arra, hogy a megnövekedett csapadékvíz mennyiséget károkozás nélkül el tudja vezeti a település belterületéről,
megóvva ezzel annak értékeit és az emberi életet.

A patak meder megújítása során összesen mintegy 1241 folyóméternyi, 30 cm vastag. betonba rakott terméskő burkolat jön létre. A fejlesztés létrejöttét Magyarország Kormánya és az Európai Unió Európai Strukturális és Beruházási
Alapok támogatta.
Abasár, 2018. 08. 24.

Abasár Község Önkormányzata