„Együtt Abasárért” Aba Sámuel Egyesület

Az egyesület 2005-ben alakult. Jelenleg két tagozattal működik, szorosan együtt munkálkodva a község civil szervezeteivel, és az önkormányzattal.

Szervezet hivatalos megnevezése: ”Együtt Abasárért” Aba Sámuel Egyesület
Vezető: Petes Imréné
Szakmai munkatársak neve és beosztása:
táncot tanít: Szarvas Gyuláné,
Elnökségi tagok: Csőke Ádám, Pipis Györgyné, Petes Imréné, Rostás Jánosné, Szabó Éva
Telefonszám: 37/560-400
Fax::37/560-408
E-mail: abasar@abasar.hu
Adószám: 18589142-1-10

Tagozataink

Kulturális, hagyományőrző és turisztikai tagozat:

Fő célkitűzéseik: a hagyományok megőrzése és ápolása. Községünk természeti és épített értékeinek a tájhoz, a történelemhez, a település szerkezetéhez illó fejlesztése, szépítése, épített értékeink védelmezése. Helyi és haladó hagyományok feltámasztása, gyarapítása. Feladatunknak tekintjük a környezetvédelmet, a műemlékvédelmet és a kulturális örökség megóvását, környezetünk, községünk nevezetességeinek, történelmének megismerését Neves évfordulók megünneplésével, ismeretbővítő kirándulásokkal, előadásokkal, kiállításokkal valósítjuk meg céljainkat. Aktívan bekapcsolódunk a község rendezvényeinek munkájába. Fontosnak tartjuk a véleménynyilvánítás lehetőségének szélesítését. A helyi gasztronómiának is fontos szerepe van. Célunk a régió egyik legfontosabb tevékenységének, bor- és szőlőkultúrának népszerűsítése és fejlesztése, községünk szépségének és értékeinek megismertetése az idegenforgalom segítségével.
Közösségünk tagjai szinte minden korosztályt képviselnek. Szívesen fogadunk minden új belépőt, akit érdekel a hagyomány, az örökségvédelem, a falu érdekei.

A község bemutatását szolgáló útmutatóinkat 3 részre osztottuk:

Kis kör: Kapásház, Aba Sámuel király monostorának ásatása, Szent Péter és Szent Pál Római Katolikus Templom, pincelátogatás
Középső kör: Kapásház, Aba Sámuel király monostorának ásatása, Szent Péter és Szent Pál Római Katolikus Templom, tematikus út (nevezetes kútjaink: Völgy kút, Király kút, Vendel kút, kővágói pincesor), pincelátogatás
Nagy kör: Cigány híd, Meg nem születettek Emlékműve, Kapásház, Aba Sámuel király monostorának ásatása, Szent Péter és Szent Pál Római Katolikus Templom, tematikus út (nevezetes kútjaink: Völgy kút, Király kút, Vendel kút, kővágói pincesor), pincelátogatás.
Mindhárom útvonalon a kulturális, hagyományőrző, turisztikai tagozat tagjai vállalják az idelátogatók kalauzolását.

Egyesületünkön belül működik 2012 év végétől az Árvalányhaj Hagyományőrző Tánccsoport. A táncokat betanítja, Szarvas Gyuláné.
Az tánccsoport 2010-ben alakult 9 fővel. A tagok létszáma mára már 16 fő. A táncaikban is elsődleges cél hagyományaink megőrzése és továbbadása a fiatalabb korosztálynak. Szűkebb hazánk a Palócföld népi kultúrája, szokásai és tánchagyományainak felelevenítése. Elsősorban részt veszünk Abasár kulturális rendezvényein, országos senior táncversenyen, egyéb országos rendezvényeken, és szívesen teszünk eleget a környező települések meghívásainak is.
A tánccsoport egy országos ezüst, és három országos arany minősítéssel rendelkezik. Idén a Gyulán megrendezett Országos Senor táncversenyen munkája eredményeként megkapta Gyula város különdíját is. Az egyesület részeként annak munkájában szervesen részt veszünk, mint a Márton napi sokadalom , kenyérsütés , hagyományos disznóvágás, stb… A közös kirándulások is mélyítik a tagok közötti kapcsolatokat.

Ifjúsági tagozat
A tagozat célja és feladata a fiatalok egészséges – drog- és mértéktelen alkoholfogyasztás-mentes – életre nevelése, szabadidejének hasznos eltöltésére. Foglalkozások, előadások szervezése, ifjúsági klub működtetése, természetjáró túrák szervezése.
Tagozatvezető: Csőke Ádám

Közelgő események

Nyomtatványok