A Karitász, teljes nevén Assisi Szent Ferenc Katolikus Karitász Csoport az Egyházzal egyidős, a Katolikus Egyház hivatalos segélyszervezete, amely világszerte az evangélium szellemében teszi a jót, segít a rászorulókon, és azokon, akiket különböző katasztrófák sújtottak. Egyházunk minden történelmi korban igyekezett megvalósítani az evangéliumi szeretetparancsot, felkarolta a szegényeket, betegeket, bajbajutottakat.

Elérhetőség:
Veres József
30/964-0777
swot@t-online.hu

A Karitász a Katolikus Egyház szervezeti felépítésének megfelelően van jelen a világban: a világegyházban legfőbb vezetője a Római Pápa, az egyházmegyékben a megyéspüspök, az egyházközségekben pedig a plébános. A Karitász önkéntesekből és hivatásos munkatársakból áll, akik az evangélium szellemében teszik a jót. Célja és feladata a szegények, rászorulók, bajbajutottak megsegítése. A helyes és eredményes segítéshez három alapfeltétel szükséges: szeretet, szaktudás és szervezettség.

A Katolikus Karitász nem egy segélyszervezet a sok közül, nem azért van, hogy eggyel több legyen, hanem, hogy megvalósítsuk az egyház tanítását, melyre a keresztségben mindnyájan küldetést kaptunk: a szeretetet tettekkel és életünk példájával hirdetni.

A szervezet létszáma 26 főre tehető, jelenleg körülbelül 12 aktív tagja van, akik a havonta tartandó gyűléseken rendszeresen részt vesznek, továbbá minden program megszervezésében és lebonyolításában aktívak. További 16 fő az év folyamán egy-egy program tekintetében vállal fontos szerepet.

A csoport az öt évre megválasztott három fős vezetőség, név szerint Veres József csoportvezető, Baloghné Veres Henriett csoportvezető-helyettes illetve Buzásné Mezner Edina irányítása alatt működik.

A csoport sikerrel pályázott a LEADER térségek közötti együttműködés kiírásra, valamint együttműködési megállapodást kötött a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel.

Az előbbin nyert nagyobb összegnek köszönhetően az alábbi fejlesztéseket vitte véghez az utóbbi évben az egyházközség:
Nyílászárók cseréje, padló csere, belső festés a plébánia épületében
A templomi hangosítás felújítása, korszerűsítése
Eszközberendezés beszerzése a Karitász csoport részére
Rendezvények szervezése
Tananyagfejlesztés, útmutató kiadványok készítése a Karitász csoport részére

Segítségnyújtásuknak köszönhető eddigi eredményeik:
(Tartós)élelmiszercsomag osztás (szükség esetén egy-egy rászoruló több alkalommal is kapott csomagot)
Gyógyszerkiváltással kapcsolatos pénzbeli hozzájárulás
Kisgyermekes családok részére bébiétel, pelenka, ruhanemű, babaápolási termékek vásárlása
Közüzemi díjak rendezésére nyújtott támogatás
Utazási hozzájárulás orvosi kezelésre járáshoz
Tűzifa osztás, fűtőberendezés vásárlása
Szőnyegadomány a Kászoni St. Katalin Otthonban lakó gyerekek részére
Elmaradt közüzemi díjak kifizetése, szolgáltatás kikapcsolás megakadályozása céljául
Gyermekek számára játszóház látogatás, gokartozás
100 %-ban térítésmentes Karitász tábor rászoruló gyerekek részére
Karitász mikulás, műsorral és ajándékozással
Év végi iskolai kiadásokhoz való hozzájárulás (ballagás, osztálykirándulás)

A segélyszervezet az adott alkalomnak megfelelően havi rendszerességgel szervez foglalkozást az Idősek Otthonában: Húsvét, Adventi, kézműves foglalkozás, kívánságműsor, családi nap, közös ének, imádkozás, játék. Az időseket foglalkoztatja, izgalommal várják az alkalmakat. Szintén havi rendszerességgel végez ruhaosztás és tart fogadóórát a rászorulók részére a csoport a plébánián. Használt ruhákon kívül időnként vállalkozóktól új ruhákat is kap a szervezet. Jótékonysági borárveréseket szervez, ahol jelentős összegek szoktak befolyni.

A település fontosabb eseményein a Karitász feliratú sátor az esetek legnagyobb részében kitelepül adománygyűjtés céljából. Az adománygyűjtésen felül a Karitász ezen eseményeket azért is tartja fontosnak, mert itt esélyt kap arra, hogy megmutassa magát, ismertesse az érdeklődőkkel nemes céljait.