Aba Nemzetség Felfedező és Hagyományőrző Törzs

1991. febr. 23-án alakult szervezetünk 43 fővel. Bázisunk az Aba Sámuel Általános Iskolában van.
Tagságunkat Abasár és környezetének tanulóiból, IFIK és FELNŐTTEK köréből toborozzuk.

111.sz. ABA NEMZETSÉG FELFEDEZŐ ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ TÖRZS
3201 Abasár Ságvári Endre u. 11.
30 320 2642
gyurkapajtas@citromail.hu

GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI SZERVEZETÜNK BEMUTATKOZIK

Minden rendezvényünk nyitott, azokon bárki részt vehet szabályaink betartásával.
Nevünk: a magyar és a helyi, sőt nemzeti történelmünkhöz kapcsolódó „Aba Nemzetség Felfedező és Hagyományőrző Törzs”. Aba Sámuel király /1041-1044./, Szent István sógora az ő kiterjedt rokonsága, sok példaképnek való személyiséggel. Felfedező, a mai fiatal kreatív kíváncsisága, kutató, megismerő, emberi ösztöne. Hagyományőrző, mert múlt nélkül, értékek nélkül nincs emberi tartás és jövő. Törzs, a honfoglalás körüli-előtti idők emlékezete, ma összetartó közösséget jelent.

A lényeg Te vagy, aki csatlakozik közösségünkhöz, hogy MI EGYÜTT közös célért, kellemesen eltöltött szabadidőért, emberi gyarapodásunkért, a szülőföld, a haza megismeréséért tehessünk.

Szövetségünk eszmeisége a honfoglalás, a kuruc kor, az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc,
valamint 1956. eseményeire, nagy alakjaira, gyermekhőseiknek példájára épül, akik névadóink.
Szervezetünk alapprogramja egy romantikus történelmi felfedező, megtapasztaló kalandjáték a szülőföld megismerése és örökségként való jelképes átvétele, hagyományainak folytatása céljából.

PRÓBÁINK:

a Várfelderítő és Vándordiák próbák tartalmai:
Kutató munka, szülőföld bejárása, utazások, felfedező, megismerő, együttes élményt nyújtó programja. Ebben történelmi játékok, pályázatok, megemlékezések, akadályversenyek, …stb.
KÖVETKEZŐ PRÓBÁNK az Igric próba. Ebben a palóc néprajz, népszokások, ünnepek, életesemények, gyermekjátékok, táncok, stb. megismerése, népi mesterségek kipróbálása szerepel.

KÖVETKEZŐ PRÓBACSOKRUNK a Veszélyelhárító próbák:
Egészségvédelem, környezetvédelem, Ifjú Polgárőr ismeretek, felvilágosító, ismeretterjesztő programok, Honvéd próba, probléma megoldó, feszültségoldó technikák és szórakoztató programok, akadályversenyek. Minden felfedező utunk egyben környezetvédelmi őrjárat is.

SAJÁT SPECIALITÁSUNK a helyi honvéd, illetve harckocsizó hagyományok ápolása, őrzése.
Ismerkedés korunk katonáinak a tevékenységével. A helyi honvéd emlékek és emlékhelyek gondozásában való részvétel. TÖRTÉNELMI PRÓBÁKAT IS TEHETSZ /1703, 1848, 1956/
SZÖVETSÉGÜNKNEK KÜLÖN TAGOZATA MŰKÖDIK, sajátos feladatokkal II. Rákóczi Ferenc Nemes Ifjainak példája nyomán a „Nemes Ifjak Társasága”.

Aki bekapcsolódik tevékenységeinkbe, az a szórakozás mellett megtapasztalás útján tanul, önmagát fejleszti, hasznos tapasztalatokat, készségeket, élményeket, közösséget és barátokat szerez.
A programokon való részvétellel egyben próbafeladatokat teljesíthetsz. Minden próbához igazolás és oklevél, jelvény megszerzése társul. Alkalmi pályázatainkon is érdemeket, különleges jutalmakat lehet szerezni. A próbák teljesítését igazolványodba is bejegyezzük.

KINCSKERESŐ DÉLUTÁNT tartunk minden héten az iskolába, vagy IKSZT-be. Itt lehetőség van információ cserére, beszélgetésre, palóc néprajz és népi mesterségek megismerésére is.
HÍRLEVELEINKET a facebookon: ABA NEMZETSÉG felületén és az iskolában terjesztjük, hirdető táblára kifüggesztjük Utolérhetőségünk: 30 320 2640 gyurkapajtas@citromail.hu Havi tagdíjunk: 40.-Ft. MEGHÍVJUK A FELNŐTTEKET, IFIKET PROGRAMJAINKRA

Szervezetünk 4-8 fős névvel rendelkező baráti közösségekből és egyéni tagokból épül fel.
Egy-egy közösségnek bárki vezetője lehet, ha az őrsvezetői tanfolyamot elvégzi. Szövetségünk nyári sárospataki vezetőképző táborában tiszti rangot szerezhetnek az arra vállalkozók.

ÚJ TAGJAINK AZ ALAPPRÓBA LETÉTELE UTÁN AVATÁSRA KERÜLNEK, fogadalmat tesznek, megkapják szövetségünk nyakkendőjét, igazolványát és a próba jelvényét.

Valamennyien a Magyarország Felfedezői Pro Pátria Szövetség tagjai lesznek.

Közelgő események

Nyomtatványok