Home » Intézmények » Napsugár óvoda

Napsugár óvoda


Abasári Napsugár Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde
Az óvoda címe: 3261, Abasár, Múzeum út 25.
Tel./fax: 37/ 360-039, 0670/197-6530
E-mail címe: ovoda.abasar@vipmail.hu, ovoda.abasar@gmail.com

Az óvoda és a családi napközi hétfőtől péntekig 5 napos munkarendben tart nyitva.
Napi nyitva tartás:
Hétfő: 06.30-17.30
Kedd: 06.30-17.00
Szerda: 06.30-17.00
Csütörtök: 06.30-17.00
Péntek: 06.30-17.00

Az óvoda fenntartója, címe, telefonszáma:
Abasár Község Önkormányzata
3261 Abasár, Fő tér 1.
37/ 560-400

Az óvodai csoportok száma: 3
Egységes óvoda-bölcsőde csoport száma: 1
Családi napközi csoport száma: 2
Intézményvezető: Kobziné Pelle Beáta

Dolgozói létszám:
A nevelő-oktató munkát ellátó óvodapedagógusok száma: 8 fő, Ebből 1 fő: intézményvezető
Végzettségük: óvodapedagógus, ebből 1 fő gyógytestnevelő, és 1 fő fejlesztőpedagógus képesítéssel is rendelkezik.
Az intézményvezető: óvodapedagógus, rendelkezik a munkaköre betöltéséhez szükséges pedagógus szakvizsgával

Kobziné Pelle Beáta-intézményvezető
Bartusné Kis Éva-óvodapedagógus
Tóthné Grócz Mariann-óvodapedagógus
Csetneki Lehelné-óvodapedagógus
Rajna Natália-óvodapedagógus
Fehér Lászlóné-óvodapedagógus
Domboróczkiné Bagi Zsófia-óvodapedagógus
Gál Istvánné-óvodapedagógus

A nevelőmunkát segítő szakképzett dajkák száma: 4 fő
Végzettségük: dajka

Földházi Jánosné
Misi Antalné
Rostás Tímea
Szabóné Mezner Tünde

Kisgyermeknevelő: 1 fő
Végzettsége: Csecsemő-és gyermeknevelő-gondozó
Gál Nikoletta

A Családi napközi szolgáltatást nyújtó személy: 2 fő
Végzettség: Érettségi, Családi napközi szolgáltatást nyújtó személy

Ivády Ágnes
Dér Klaudia

A Családi Napköziben állandó segítő: 1 fő
Végzettsége: dajka
Visontainé Misi Éva

Pedagógiai asszisztens: 1 fő
Végzettsége: érettségi
Csontosné Kalina Andrea

Konyhai dolgozó: 1 fő
Végzettsége: szakmunkásképző
Bátoriné Kis Emese
Nyitva tartási idő:

Óvodánk működését a Köznevelési törvény, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet, a 363/2012. (XII.17.) Korm. rendelet az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, és a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet szabályozza. Nevelőtestületünk rendelkezik Helyi Pedagógiai Programmal. Nevelési modellünk alakítása a társadalmi partnerviszonyra nevelés modell alapján történik. Homogén csoportokkal működünk.
Helyi Pedagógiai Programunkban az Epochális program elemei mellett nagy hangsúlyt kap a Kompetencia alapú és Tevékenység központú program elemeinek összehangolása helyi sajátosságokkal, hagyományokkal.

A Mini Manó Családi napköziben saját készítésű Szakmai program alapján folyik a gondozás, nevelés. Az egységes óvoda-bölcsőde csoportban a bölcsődei ellátás a „Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja” alapján történik. Szakmai programját, házirendjét, a tárgyi feltételeket is ennek alapján alakítottuk ki.
Az intézményben szakmailag igényes, pedagógiailag jól képzett, azonos nevelési elveket valló nevelőtestület végzi a nevelő-oktató munkát. Pedagógiai tevékenységünk során arra törekszünk, hogy az óvodások, családi napközisek okos szeretetben, érzelmi biztonságban, sok szép élménnyel töltsék éveiket.

Óvodánk 2006. szeptemberben az Oktatási és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumtól ZÖLD ÓVODA címet nyert, mely az addig végzett környezeti munkánkért járó elismerés. Cél: az örökös Zöld Óvoda cím elnyerése
Ezen felül:
Madárbarát Óvoda- Magyar Madártani Egyesülettől
Biztonságos Óvoda-Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Anyagi forrásaink bővítésére és a gyermekek minél tartalmasabb óvodai életének megszervezése érdekében hoztuk létre alapítványunkat.
Az Abasári Múzeum Úti Óvodásokért Alapítvány célja:
• Az óvoda udvarának természetes anyagú játékokkal történő felszerelése
• Jó minőségű, tartós berendezési és felszerelési tárgyak beszerzése
• Az óvodai nevelési programhoz kapcsolódó fejlesztő játékok, eszközök beszerzése
• Az óvodai kirándulások és gyermek-belépők díjának esetenkénti átvállalása
• Óvodai közösségi rendezvények megvalósításához anyagok, eszközök vásárlása

Óvónőink az alábbi területeken kaptak speciális felkészítést:
Láb- és tartásjavító torna
Néptánc, énekes táncos gyermekjátékok /kezdő és haladó/
Műsorkészítés jeles napokhoz, gyermektánc koreográfiák
Környezeti nevelés
Logopédiai speciális tanfolyam
Óvodás gyermekek vízhez szoktatása
Kézműves foglalkozások
Magatartási és tanulási zavarok javítása mozgásfejlesztéssel
Tartó- és mozgatórendszer gyógytestnevelése
Alapfokú úszásoktatás
Komplex ökológia, környezetvédelem, környezeti nevelés
Zene-óvodára felkészítés
Számítástechnikai alapismeretek
Kisgyermekkori beszédhibák
Szövegszerkesztési alapismeretek
Családi napközi vezetése
Családi életre nevelés
A zene szeretetére nevelés, zenei tehetséggondozás
2 éves kortól az óvodában-óvodapedagógusok felkészítése 2 évet betöltött gyermekek óvodai fogadására
Pedagógusok felkészítése a tanfelügyeleti ellenőrzésre és a pedagógus minősítési eljárásban való részvételre
Tudtad, hogy tehetséges vagy?
A relaxációs módszer felhasználási lehetőségei a pedagógus mindennapi munkájában

Egyéb foglalkozásaink:
• logopédia
• hittan
• gyógytestnevelés
• úszás
• Ovikert-program
• szelektív hulladékgyűjtés
• kirándulások
• helyismeret
• bábszínház
• hagyományok ápolása (Szüret, Márton nap, Advent, Farsang, Húsvét, Gergely nap stb)
• természet ünnepei
• társadalmi ünnepek

Közelgő események

Nyomtatványok