Integrált Szociális Intézmény – Étkeztetés

Abasár, Múzeum út 25.
Vezető: Szabó Péter
Szakmai munkatársak neve és beosztása: Kerek Valéria gondozónő
Telefonszám: 37/360-182
E-mail: idosotthon@abasar.hu

Nyitvatartási idő: naponta 8 – 16 óra között

Intézmény bemutatása: az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk, akik önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt.