Tájékoztató lignit vásárlásról

Mint azt Önök is tapasztalták, az önkormányzati lignit ára a korábbi évekhez képest megnövekedett. Jelenleg az önkormányzat is a lakosság számára biztosított áron tudja beszerezni a lignitet.

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a fentiek miatt az idei évben már egyenesen a Mátrai Erőmű Zrt-től érdemes lignit tüzelőanyag szükségletüket kielégíteni.

A Mátrai Erőmű Zrt. a lakosság részére 596,5 Ft/q + ÁFA egységáron a kiadható mennyiség határáig minden hónapban felvesz igényeket. A következő hónapra történő felvétel általában az azt megelőző hó közepén van.
Bejelentkezni az alábbi telefonszámokon lehet: 37-33-46-85 és 06-30-525-8610

A korábbi évekhez hasonlóan az önkormányzat pályázatot nyújtott be a szociális tűzifa támogatás igénylésére. Pozitív pályázati elbírálást követően az Önkormányzat szociális téli tüzelő támogatást nyújt annak a szociálisan rászorult személy részére, aki
a) Abasár Községi Önkormányzattól települési támogatásra jogosult, mert a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 150 %-át (2017. évben: 42.750 Ft), és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona,
b) aktív korúak ellátásában részesül,
c) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
d) időskorúak járadékára jogosult,
e) kérelmező családjában az l főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 200 %-át (57.000 Ft), illetve egyedül vagy gyermekét egyedül nevelő szülő esetén annak 250 %-át (71.250 Ft) (jövedelemnyilatkozat szükséges).

Kérelmével és az előírt igazolásokkal forduljon a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjéhez személyesen, vagy kérdéseiket feltehetik telefonon: 37/560-409.

Az Önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakos vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére a helyi rendeletben meghatározott rendkívüli települési támogatást nyújt a téli hónapokban is.
Ezen támogatás – az egyéb feltételek megvalósulása mellett – jövedelemfüggő. Települési támogatás állapítható meg annak a vagyontalan személynek, akinek családjában az egy főre jutó havi családi jövedelemhatár mértéke nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (2017. évben: 42.750 Ft). A kérelmek elbírálásához szükséges a családsegítő által készített környezettanulmány.

Az Önkormányzat lehetőséget ad a helyi rendeletében meghatározott szociálisan rászoruló családoknak a téli tüzelő ingyenes begyűjtésére az Abasári Ipari park területén működő fa nyesedék lerakó területéről hétköznapokon, naponta 9:00 és 13:00 óra között. A Lakos ilyen irányú igényét a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjénél kell bejelenteni. Ezután az önkormányzat az erre vonatkozó dokumentumot elkészíti, mely feljogosítja az illetőt a fa gyűjtésére a nyesedék gyűjtő telepen.

Abasár Község Önkormányzata

Közelgő események

Nyomtatványok