Meghívó – Közmeghallgatás 2018.11.28.

M E G H Í V Ó

Abasár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

2018. november 28-án (szerda)17.00 órai kezdettel

 

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S T

tart, melyre, ezúton tisztelettel meghívom.

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömnél fogva a Képviselő-testület – Pénzügyi, Ügyrendi, Szociális és Jóléti Bizottsággal együttes – ülését.

 

2018. november 28. (szerda) 15.00 órai

 

kezdettel összehívom, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye:      Polgármesteri Hivatal

                            3261 Abasár, Fő tér 1. szám

 

Napirend előtt:

Két ülés közötti tájékoztatás elfogadása

Előadó:     Dr. Lénártné Benei Anikó polgármester

 

Napirendi pontok:

1.) Előterjesztés az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Lénártné Benei Anikó

2.)     Előterjesztés a helyi adórendelet felülvizsgálatára

Előadó:       Dr. Lénártné Benei Anikó polgármester

3.)     Előterjesztés Abasár Község Képviselő-testületének 2019. évi munkatervének megtárgyalására

Előterjesztő: Dr. Lénártné Benei Anikó Polgármester

4.)   A temetkezési tevékenységről, Temető szabályzat megállapításáról szóló 15/2016. (X.27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, tájékoztató a köztemető működtetéséről

Előadó:       Dr. Lénártné Benei Anikó polgármester

5.)     Indítványok, egyebek

 

Abasár, 2018. november 21.

Dr. Lénártné Benei Anikó sk.

polgármester

 

Közelgő események

Nyomtatványok