Meghívó

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömnél fogva a Képviselő-testület – Pénzügyi, Ügyrendi, Szociális és Jóléti Bizottsággal együttes – ülését

2018. augusztus 29-én (szerda) 15:00 órai kezdettel

kezdettel összehívom, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Abasár, Fő tér 1.)

Napirend előtt: 

Két ülés közötti tájékoztatás elfogadása

Előadó: Dr. Lénártné Benei Anikó polgármester

Napirendi pontok:

1. Beszámoló az Abasári Napsugár Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde 2017/2018. évi szakmai munkájáról, az óvodai nevelés és egységes óvoda-bölcsőde ellátás helyzetéről.

Előadó: Kobziné Pelle Beáta intézményvezető

2. Tájékoztató az Abasári Aba Sámuel Általános Iskola 2018/2019-es oktatási nevelési év programjairól, terveiről

Előadó: Major Levente Intézményvezető

3. Javaslat a 2018. évi, a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó pályázat benyújtására

Előadó: Dr. Lénártné Benei Anikó Polgármester

4. Tájékoztató a településen lezajlott nyári táborokról, rendezvényekről

Előadó: Dr. Lénárnté Benei Anikó

5. Javaslat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-3.2.1.-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyú projekt építési kivitelezésű munkáinak in haus eljárás keretében történő megvalósítására.

Előadó: Tamasiné dr. Barta Andrea jegyző

(Zárt ülés)

6. Javaslat az Abasári Vízgazdálkodási Nonprofit Kft. Javadalmazási szabályzatának elfogadására.

Előadó: Dr. Lénárnté Benei Anikó Polgármester

(Zárt ülés)

7. Javaslat az Aba Projekt Company Kft. Javadalmazási szabályzatának elfogadására

Előadó: Dr. Lénártné Benei Anikó Polgármester

8. Előterjesztés közterületet eltérő használata tárgyában benyújtott fellebbezés megtárgyalására.

Előadás: Dr. Lénártné Benei Anikó Polgármester

9. Indítványok, egyebek

 

Abasár, 2018. augusztus 21.