Lakossági Felhívás!

Tisztelt Abasári Lakosok!

A rendkívüli téli időjárásra, a jelentős mennyiségben lehullott hóra való tekintettel kérjük a Tisztelt Lakosság szíves közreműködését abban, hogy folyamatosan szíveskedjenek gondoskodni a tulajdonukban, illetve használatukban lévő ingatlan előtti járdaszakasz és a ház körüli terület hóeltakarításáról, tisztításáról, síkosság mentesítéséről.

A vendéglátó és árusító helyek, üzletek előtti járdaszakaszt a használó köteles folyamatosan tisztán tartani.

Az önkormányzat közfoglalkoztatásban dolgozó munkatársainak feladata a kézi hóeltakarítás során elsősorban az önkormányzati intézmények, közintézmények megközelítésének biztosítása, ezek előtti járdák, valamint a gyalogátkelőhelyek és az autóbuszöblök takarítása.

A település állami tulajdonban lévő útjain a Magyar Közút végzi a hóeltakarítással és egyéb karbantartással kapcsolatos feladatokat. A település önkormányzati tulajdonban lévő útjain a hóeltakarítási munkákat az Önkormányzat, és a segítséget nyújtó vállalkozók közösen végzik. Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni a közreműködő vállalkozóknak, akik önkéntes munkáikkal hathatós segítséget nyújtottak a rendkívüli időjárás okozta közlekedési nehézségek felszámolásában.

Kérem segítsék az Önkormányzat, és a Közútkezelő munkáját azzal, hogy havazás esetén autóikkal lehetőség szerint beállnak az ingatlanjaikra, így lehetővé téve a hókotrógépek munkavégzését.

Amennyiben rendelkeznek információval, úgy kérem jelezzék, ha lakatlan-, vagy idős, rászoruló személy által lakott ingatlan előtti járda- vagy közterületi szakaszon nem végeznek hóeltakarítást. Ebben az esetben az Önkormányzat segítséget fog nyújtani. Az Önkormányzat a rendkívüli helyzetre tekintettel tett valamennyi lakossági jelzést fogadja.

A Hulladékgazdálkodótól kapott információ szerint a településen a kommunális hulladék elszállítása a rendkívüli időjárás miatt nem zökkenőmentes, a tegnapi napon akadozott. Kérjük a lakosság szíves megértését és türelmét, a Hulladékszállító folyamatosan pótolja az elmaradásait, ezért a hulladékszállító edények kihelyezését a szállítási naptól eltérő időpontban is tegyék meg.

Tisztelt Abasári Lakosok! Ebben a rendkívüli időjárási helyzetben fordítsunk fokozott figyelmet egymásra! Kérem, hogy ha személyi serülésről, balesetről, vagy egyéb vészhelyzetről szereznek tudomást, úgy az Abasári Idősek Otthonában működő 24 órás portaszolgálaton kérem, hogy a segítségnyújtás érdekében telefonon tegyék meg a jelzésüket.

Elérhetőségeink változatlanok:

Polgármesteri Hivatal 
3261 Abasár Fő tér 1. szám
telefon: +36 (37) 560-400     
 email:abasar@abasar.hu

  Abasári Idősek Otthona
3261 Abasár, Múzeum út 15/A      
telefon:+36 (37) 560-046  

Kérjük, szíves megértésüket és együttműködésüket!      

Abasár, 2019. január 10.

Köszönettel:

Dr. Lénártné Benei Anikó sk.
  polgármester

   

Közelgő események

Nyomtatványok