2019. évi önkormányzati támogatásra civil szervezetek részére
Abasár Községi Önkormányzat tájékoztatja a helyi civil szervezeteket, alapítványokat, egyházakat, hogy Abasár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatásáról szóló 1/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete szerint pályázatot hirdet az érintett szervezetek számára.


A pályázat benyújtási határideje: 2019. március 18., 17.30
A pályázatokat Abasár Községi Önkormányzat Polgármesteréhez kell benyújtani papír alapon írásban, egy példányban.
A civil szervezetek adott évi támogatását a Pénzügyi, Ügyrendi, Szociális és Jóléti Bizottság véleményezi. A pályázati felhívásról, illetve a támogatásról a Képviselő-testület dönt.
A támogatásban részesített szervezettel az Önkormányzat támogatási szerződést köt. A támogatás elszámolási kötelezettség mellett kizárólag arra a célra használható fel, amelyre a támogató juttatta. A támogatást a támogatott köteles tárgyév december 31. napjáig felhasználni. A támogató a támogatás felhasználását és az erről készült számadást ellenőrzi.
Az Önkormányzat honlapján az önkormányzati támogatás igényléséhez szükséges alábbi dokumentumok és iratok megtalálhatóak:

Pályázati felhívás: LETÖLTÉS

Pályázati adatlap: LETÖLTÉS

Abasár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a civil szervezetek támogatásáról szóló 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelete
A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást, felvilágosítást Pózmánné Hegedűs Andrea pénzügyi ügyintéző nyújt a (37) 560-404-es telefonszámon.