Tisztelt Abasári Lakosok!

Tisztelt Állattartók!

Minden év tavaszodó időszaka általában a kedvtelésből tartott házi állataink (kutya, macska) párzási időszaka is egyben. Ilyenkor az állatok furcsán viselkedhetnek: izegnek-mozognak, elszökhetnek, hangosan vonyítanak, és társat keresnek. Mivel négylábú háziállataink szaglószerve sokkal fejlettebb, mint az emberé, így akár kilométerekről is megérezheti a hím állat azt, hogy valahol tüzelni kezdett egy nőstény.

Mint minden évben, úgy most is felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét a kedvtelésből tartott állatokkal kapcsolatos tulajdonosi kötelezettségekre, és kérjük , hogy arra fokozott figyelmet fordítva legyenek háziállataiknak gondos gazdái.

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló kormányrendelet

értelmében az állat tulajdonosa köteles az ebét úgy tartani, hogy az ingatlan területéről felügyelet nélkül ne juthasson ki.

A szabálysértésekről szóló 2012. évi II. törvény 193. § (1) bekezdése értelmében, aki a felügyelete alatt álló kutyát a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre vagy kóborolni hagyja, veszélyeztetés kutyával szabálysértést követ el, és pénzbírsággal sújtható.

Az állattartó szabálysértési felelősségre vonása mellett a közterületen felügyelet nélkül található eb, gyepmester közreműködésével elszállítható, melynek minden költségét az ebtartó kötelessége viselni.

A települési önkormányzat fokozott figyelmet fordít arra, hogy a település belterületén gazdátlanul kóborló ebek a lakosok testi épségét ne veszélyeztessék. Ezért a kóbor állatok befogásával összefüggő kötelező feladatának Abasár Község Önkormányzata Somogyi Krisztián egyéni vállalkozóval kötött szerződés útján gondoskodik. Az elmúlt évben 30 kóbor eb befogását végezte el a vállalkozó az önkormányzat költségére.

Gyermekeink és időseink védelmében is kérjük tisztelettel, hogy gondos gazdái legyenek háziállataiknak! A falu lakói sokszor panaszkodnak, hogy éjszaka és reggel csapatostól járnak a kutyák zavarva és megijesztve az intézményekbe induló családokat, gyerekeket. Saját maguk döntése alapján vállalkoznak az ebtartásra, így ne mások kárára, bosszúságára és zaklatására tegyék ezt. Az állattartás szabályainak betartásával mindenki hódolhat „kedvenceinek”, amennyiben azonban nem tartja azt be, az Önkormányzat kénytelen a fentiekben ismertetett módon, az ebtartóval szemben szabálysértési eljárást kezdeményezni a Gyöngyösi Járási Hivatalnál, illetve az ebtartó költségén gondoskodni az eb gyepmesteri telepre szállításáról.

Mivel tavasszal és ősszel a négylábú házi kedvencek legtöbbje számára a párzási időszak veszi kezdetét, ezért az állattartóknak fokozott figyelmet kell fordítani az ebek zárt helyen való tartását illetően.

Felhívjuk minden ebtulajdonos figyelmét, hogy a fentiekben szabályozott módon tartsa ebét, sem éjszaka, sem pedig nappal a kutyák az utcán szabadon ne kóboroljanak, anyagi kárt ne okozzanak, a lakók testi épségét, valamint egészségét ne veszélyeztessék!

Kérjük, hogy a kulturált egymás mellett élés szabályait betartva gondoskodjanak a szabályos kutyatartásról!

Abasár, 2019.március 7.

                                                                       ABASÁR KÖZSÉG JEGYZŐJE