Tanulói laptopokkal a minőségi képzésért – A ”Kompetenciák fejlesztése IKT eszközökkel” című TIOP 1.1.1-09/1-2010-0051 számú projekt összesen 5 170 060 forintos EU támogatásból valósult meg.

Abasár Község Önkormányzata kiemelten fontosnak tartja, hogy a helyi gyermekek versenyképes oktatásban részesülhessenek. A település rövidtávon azt szeretné elérni, hogy a helyi fiatalok Magyarországon és az Európai Unióban is megállják a helyüket. Ebben lesz a helyi oktatási intézmények segítségére a nyertes pályázat.
Korunk gyermekei már az informatika rohamosan fejlődő világában nőnek fel, így tehát kiemelten fontos, hogy ismerjék és megfelelően használják a számítástechnikai eszközök által nyújtott lehetőségeket, kompetenciákat.

A TIOP 1.1.1-09/1-2010-0051 ”Kompetenciák fejlesztése IKT eszközökkel” című nyertes pályázattal pontosan erre biztosít lehetőséget. A program keretén belül ugyanis beszerzésre kerül 37 darab tanulói és 2 darab tanári laptop, valamint a szükséges szoftverek és az oktatást segítő digitális tananyagok.
A gyermekek így tehát saját laptopon dolgoznak a tanórákon, és munkájukat a szaktanár folyamatosan nyomon követi saját gépén keresztül. Ez a módszer lehetőséget ad arra is, hogy az egyes tanulókkal személyre szabottan foglalkozzon a tanár, illetve a gyerekek csapatokat alkotva közös munkában is részt vegyenek. A dolgozatírás is egyszerűbbé válik, hiszen az eredmény azonnal kiderül. Mivel ez a tanítási-tanulási módszer több típusú tanórán is alkalmazható, így például magyar, történelem, földrajz, stb., elősegítve többek között a gyermekek tanulási kedvét is.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Projekt azonosítója:
TIOP-1.1.1-09/1-2010-0051, “Kompetenciák fejlesztése IKT eszközökkel”
Elszámolható költség: 5 170 060 Ft
Támogatás mértéke: 5 170 060 Ft
Pályázat: Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program „A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése”
A pályázat benyújtója: Abasár Község Önkormányzata
3261 Abasár, Fő tér 1. Tel.: 37/560-400, Fax:37/560-408
Bővebb információ:
Telefon: 06/37-560-407, Fax.: 06/37-560-408
Email: sajto@abasar.hu
A támogatás intenzitása 100 %.