A „Biztonságos Abasár – a Dobó út felújítása a fejlődésért” című pályázat keretein belül Európai Uniós támogatásból megújul a Dobó út. Az utca Fő út felőli szakasza korábban egyszer már megépítésre került, de az elmúlt időszak megtette hatását, az úttest elhasználódott és a folyamatos karbantartás ellenére is használhatatlanná vált.

Így ezen a szakaszon 310 méter hosszban felújítást végzünk majd. A Dobó út második szakasza még sohasem volt megépítve: itt az alapozással együtt most készítik el az aszfaltozott úttestet 243 méter hosszban. A beruházás során kicseréljük a régi, korszerűtlen és elhasználódott közművezetékeket. Ez fontos része a projektnek, hiszen az utcában található főnyomó vezeték látja el a település alsó részét vízzel. A csőtörésekből következő szakaszos felújítások során különböző átmérőjű csövek lettek beépítve a főnyomó vezetékbe. Azaz a vezeték pillanatnyilag nem egységes, de a felújítás során a mai legkorszerűbb technológiai követelményeknek is megfelelő 160 milliméter átmérőjű PE nyomócsövekre cseréljük ki. Megújul a járda, valamint a vízelvezetést is kialakítjuk az utcában. Ez azért különösen fontos, mert az úttest a Felsőcibikei dűlő tövében fekszik, így mint azt Önök gyakran tapasztalják is: az esőzések alkalmával komoly gondot jelent a lefolyó víztömeg elvezetése. A Dobó úton parkosítást is végzünk majd: 10 darab korai juharfát ültetünk por és hangfogó céllal.

A projekten belül a Dobó út egy szakaszának újjáépítése, másik szakaszának felújítása valósul meg az egységes településkép kialakításának és a balesetmentes közlekedés elérésének érdekében.
A kopmplex fejlesztés jegyében megvalósul az elkorszerűtlenedett közművek a cseréje. Ez azért kiemelten fontos, mert a hálózat jelentős részen elöregedett. A cserével, felújítással elkerülhetjük, hogy később a javítási munkálatok miatt meg kelljen bontani az útburkolatot. Az építést követően a forgalomtechnikai eszközök kihelyezésével elősegítjük az út és a járdák funkciónak megfelelő használatát, a tereprendezéssel pedig elérjük, hogy a megépített projektelemek száz százalékban illeszkedjenek a településképbe. Így az egyes projektelemek tökéletesen egymásra épülnek és segítenek egymásnak betölteni funkciójukat.

Munkálatok sorrendje:
1.) Előkészítés
Ezen belül:
– Közbeszerzés előkészítése, lefolytatása, – már lezárult

2.) Építés és felújítás
Ezen belül:
– a rendelkezésre álló műszaki tervek alapján megkezdődik az érintett területek előkészítése.
takarítás, bontás (ha szükséges), közművek feltárása
– Szükséges közművek felújítása, kiépítése
– Útalap megerősítése és a vízelvezetés kialakítása- felújítása.
– Útburkolat elkészítése
– Járdák kiépítése ahol szükséges, akadálymentesített módon
– Forgalomtechnikai eszközök telepítése
– Zöldfelület telepítése
– Tereprendezés, átadás a forgalomnak

3.) Megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások (a projekt során folyamatos)
Nyilvánosság biztosítása, műszaki ellenőrzés

Műszaki fenntarthatóság

A projekt fenntarthatóságát műszaki szempontból is kívánja az önkormányzat biztosítani: mind az infrastrukturális, mind a karbantartási oldalról. Az építési munkák szavatosságának ellenőrzésére külön műszaki ellenőr ugyan nem kerül bevonásra, de az Önkormányzat, mint I. fokú építési hatóság megfelelő szakemberekkel rendelkezik a szükséges ellenőrzések, a folyamatos kapcsolattartás, ellenőrzés biztosításához, hogy a projekt a későbbiekben is minőségi szinten és alacsony üzemelési költségekkel, műszakilag is kiválóan működhessen. Az alkalmazandó műszaki megoldás hosszú távú jogi jogszabályi és funkciónak való megfelelőséget biztosít.

A kivitelezői szerződésben szerződéses elemekkel biztosítjuk az esetlegesen szükségessé váló további tevékenységek elvégzését. Az eszközök – főként a közlekedésbiztonság technikai eszközök és közművek tekintetében – kiemelten fontos a bővíthetőség, cserélhetőség, cserealkatrész és a folyamatos felügyelet, ellenőrzés biztosítása, melyet az önkormányzat építésügyi hatósága valamint a közművek tekintetében nagy tapasztalattal bíró száz százalékos önkormányzati tulajdonú Abasári Nonprofit Településüzemeltetési és Fejlesztési Kft. biztosít.

Az Európa Tanács 1083/2006/EK Rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról (továbbiakban: Általános Rendelkezések) a fejlesztések egyik horizontális alapelveként határozta meg, hogy ” a fenntartható fejlődés keretében, a környezet védelme és állapotának javítása céljának a Közösség általi előmozdítása keretében kell megvalósítani”. A műszaki-fizikai fejlesztéseink kialakításánál mindezen szempontokat szem előtt tartottuk, törekedtünk a környezetbarát technológiák bevezetésére, melyek fenntarthatóság szempontjából is előnyösek.

A fentiek tekintetében megállapítható, hogy a projekt műszaki-fizikai fenntarthatósága hosszútávon is biztosított.

Dobó út felújítás – műszaki tervek (doc)