Home » Intézmények » Önkormányzatok Mátrai Szövetsége

Önkormányzatok Mátrai Szövetsége


A szövetség székhelye Abasár. 2014-ben az Önkormányzatok Mátrai Szövetsége harmadik alkalommal választotta meg elnökének Abasár polgármesterét, Dr. Lénártné Benei Anikót.

A szövetség 1991 óta képviseli mátrai települések érdekeit. Az Önkormányzatok Mátrai Szövetsége (ÖMSZ) közel tíz éve abasári központtal működik. A szervezet jelenleg 40 tagtelepüléssel rendelkezik, 2014-es taggyűlésén újabb település jelezte igényét, hogy csatlakozni kíván (Pásztó). A szervezet filozófiája, hogy egységben, térségi szinten és összefogásban kell gondolkodni a környező települések fejlődése, érdekképviselete érdekében. A szervezet célja az is, hogy a település-vezetők, szakemberek együtt gondolkodjanak a Mátra jövőjéről, folyamatos tudásmegosztással, eszmecserékkel, közös ötletelésekkel, egymást motiválva tegyenek a saját és az összefogó települések céljaiért. Ennek érdekében rendszeresen szerveznek úgynevezett polgármesteri klubokat, ahová a tagtelepülések vezetőinek a legelismertebb és döntéshelyzetben lévő szakembereket és közéleti szereplőket hozzák el, akikkel lehetőséget biztosítanak a kötetlen beszélgetésre. A Szövetség kapcsolatban áll a térség jelentős pályázati forrás kezelőivel, így a pályázatok megvalósításánál felmerülő kérdésekre gyakorlati választ kaphatnak a tagok. Innen segítik a szövetség közel negyven tagját és koordinálják annak munkáját.

A Saári Közösségi Ház rendszeresen ad helyszínt a szövetség által szervezett szakmai találkozóknak: egyúttal segíti a törvényhozók munkáját azzal, hogy kapcsolatba hozza őket a települések vezetőivel.

„Az Önkormányzatok Mátrai Szövetsége (továbbiakban: Szövetség) tevékenységével hozzá kíván járulni az önkormányzatok és szerveik önkormányzati jellegének megőrzéséhez, további erősítéséhez.

Támogatni kívánja tagjait abban, hogy az önkormányzatok a létbiztonság megőrzésében betöltött és egyre fokozódó szerepüknek, az általuk gyakorolt államigazgatási funkciónak mind eredményesebben megfelelhessenek. Kiemelt figyelmet kíván fordítani a Szövetség érdekérvényesítő erejének és lobbi tevékenységének kifejtésére, továbbá arra, hogy a térség lehetőségeiből adódó turisztikai, kulturális és gazdasági illetve egyéb előnyöket és ezáltal a Szövetség belső piacát erősítse.

A Szövetség érdek-képviseleti szervként kíván közreműködni a szakhatóságok, szolgáltatók felé, azokban az ügyekben, amelyek a tagság közös érdekeit képviselik, de kiemelten a Mátrát mint régiót érintő fejlesztések, pályázatok tekintetében. A Szövetség szorgalmazza, hogy tagjai az általuk beadandó Európai Uniós és régiós tenderekről rendszeresen egyeztessenek, azokat egymásra építsék együttműködésben a Regionális Területfejlesztési Tanáccsal, ezzel is növelve a sikeres pályázatok számát.

A szövetség az érdekvédelmi, érdek-képviseleti tevékenysége gyakorlása során abból indul ki, hogy a társadalmi fejlődés jelen időszakában elsősorban a térségi- és kistérségi érdekek megfogalmazására és érvényesítésére van szükség minden olyan ügyben, amely a települési önkormányzatok jogállását, jövőbeni szerepét és lehetőségeit érinti, összehangolt fejlesztési törekvéseit és ezek fenntartható működését illeti. A Szövetség annak érdekében, hogy a reális igényeknek megfelelő fejlesztések történjenek a tevékenységi területén, lobbi tevékenységet végez, melynek során jogosult megkeresni a mindenkori minisztériumok és szakmai szervezetek vezetőit, a döntéshozókat. A Szövetség vezetése jogosult javaslatokat tenni a fejlesztési irányokra a szakvezetőknél, a teljes tagság nevében, amennyiben ezt a közgyűlés előzetesen elfogadta.

A Szövetség önálló, önfenntartó szervezet, amelynek tagja lehet minden olyan települési önkormányzat, amely az önkéntesség, a szolidaritás, konszenzusa és a közös teherviselés elveinek tiszteletben tartása mellett a fent megjelölt általános célok elérése érdekében az alapszabályban részletezett módon együtt kíván működni. A Szövetség önálló szervezet, amely azonban elfogadja a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének irányelveit, és annak tagozataként tevékenykedik.”

Abasár polgármestere évek óta hatékonyan tölti be a szövetség vezetését. A tavalyi évben a szövetség új tagot köszöntött, Pásztó önkormányzatát a szövetség nyugati kapujaként és alpolgármesterét alelnöknek választotta. A Szövetség 2016. októberében új ingyenes önkormányzati sajtószolgáltatást indított tagtelepüléseinek.
A szövetség weblapja: www.matralobbi.hu

Közelgő események

Nyomtatványok