Kezdőlap » Hírek » Út az Örökös Zöld Óvodához

Út az Örökös Zöld Óvodához


A Földművelésügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Mezőgazdasági Múzeum nyílt pályázatot hirdetett óvodák számára „Zöld Óvoda” és „Örökös Zöld Óvoda” cím elnyerésére. Mindkét minisztérium – a hazai és a nemzetközi tapasztalatok alapján – fontosnak tartja, hogy az óvodás korosztály sajátos, korcsoportjának megfelelő élményekre és tapasztalatra építő, azaz tevékenységorientált környezeti nevelésben részesüljön. A fenntarthatóságra nevelés gyakorlati megvalósítása érdekében kifejtett magyar óvodai nevelési tevékenységek legjobb példáinak elterjesztése fontos feladat határainkon innen és határainkon túl is. Mindennek hatékony, rendszerbe szerveződött eszköze a Zöld Óvoda minősítési rendszer.

A feltételeknek való megfelelés alapján készítette el az Abasári Napsugár Óvoda nevelőközössége az Út az Örökös Zöld Óvodához című beszámolót. Ez a cím, az óvoda környezeti neveléséért járó elismerő díj.

Óvodánk dolgozói olyan tevékenységközpontú programot írtak, amelyben központi szerep jut a környezetvédelmi nevelésnek. Célunk, teljes embert nevelni, aki érzékeny, szabad, empátiás képességgel rendelkezik. Pedagógiai munkánk során kiemelt az ökológiai szemléletmód alakítása, a vidék élővilágának és épített környezeti értékeinek felfedeztetése, megismertetése, és annak megóvására nevelés, mely lehetővé teszi, hogy környezetükben jól tájékozódó, azt védő, a szépre fogékony, lakhelyükhöz kötődő gyermekeket neveljünk. Az elmúlt 9 évben több ízben dolgoztuk át pedagógiai programunkat, amelyben mind nagyobb hangsúlyt fektettünk a környezeti és egészségnevelési tartalmakra, népszokások felelevenítésére, és a néphagyományok ápolására. Arra törekszünk, hogy gyermekeink hagyománytisztelő, a természetet szerető, védő felnőttekké váljanak. Az éves nevelési tervünkbe beépülő szokásokat, hagyományokat projekthetek keretében dolgozzuk fel a szülők aktív bevonásával, a gyűjtőmunkától a megvalósításig. Programjainkat évről évre bővítjük, az intézményi kereteken túl sok esetben az egész településre kiterjesztve, civil szervezetek bevonásával.

Az elmúlt években az óvodapedagógusok olyan akkreditált tanfolyamokat végeztek, amelyek bővítették, erősítették környezetismereti tudásukat, tapasztalataikat.

Számos oktatási jellegű és intézményi, infrastrukturális pályázat járult hozzá a cím elnyeréséhez.

A programok, a tevékenységek azért tudtak, és tudnak egyre magasabb szinten megvalósulni óvodánkban, mert az óvoda valamennyi dolgozója egyöntetűen elfogadja-deklarálja- a Zöld Óvoda Kritériumrendszer valamennyi pontját. Az együtt, egy célért, és a közösen átélt élmények erősítik bennünk a hitet, hogy valóban értékeket tudunk nyújtani a felnövekvő nemzedéknek, és továbbviszik azt az általános iskolába és emlékezni fognak rá felnőttként is.

Köszönjük, hogy elindulhattunk ezen az úton, mert bizton állíthatom, hogy az eltelt 9 év alatt pozitív irányban változott személyiségünk, szemléletünk, és elkötelezettségünk a fenntartható fejlődés irányába. Bízom benne, hogy az óvoda felnőtt közössége életmódjával és munkájával pozitív mintát tudott nyújtani a környezettudatos magatartásra, az ökológiai szemléletformálásra, az egészséges életmód szokásainak megalapozására és a közösségi egészséges életvitelre.

Az Örökös Zöld Óvoda díj, díjátadó ünnepségre decemberben kerül sor a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban.

Kobziné Pelle Beáta
intézményvezető

Közelgő események

Nyomtatványok