Kezdőlap » Hírek » Tájékoztató az ivóvíz és szennyvíz leolvasási és befizetési rendszer változásáról

Tájékoztató az ivóvíz és szennyvíz leolvasási és befizetési rendszer változásáról


Tisztelt Lakosok és helyi Vállalkozók!
Kérem, Önöket szíveskedjenek elolvasni a vonatkozó részeit az alábbi ÉRV Zrt., mint ivóvíz és szennyvíz szolgáltató cég által közzétett tájékoztatónak, amely az ivóvíz fogyasztásával kapcsolatos leolvasási és befizetési rendszer változásait tartalmazza a 2018-as évtől.

Amennyiben további tájékoztatásra lenne szüksége vagy kérdése merül fel a tájékoztatóval kapcsolatban, forduljon hozzánk bizalommal: a +37-560-400-as telefonszámon, vagy személyesen,


Általános tájékoztatás leolvasási és számlázási rend változásáról

Tisztelt Felhasználóink!
Társaságunk folyamatosan törekszik az egyre színvonalasabb szolgáltatásnyújtásra, a modern technika által biztosított lehetőségek működésbe történő beillesztésére azért, hogy felhasználóinak igényeit a lehető legjobban kielégíthesse.

A regionális víziközmű-társaságokkal együttműködve a tulajdonosi iránymutatást figyelembe véve elindult az ÉRV ZRt. háttérfolyamatainak és rendszereinek a fejlesztése is. A cél egy gazdaságosan működő, a teljes vízszolgáltatási szektoron belül egységesen és gyorsan fejleszthető rendszer kialakítása.

Ennek a fejlesztésnek az első lépéseként 2018. 01. 01-től a Társaság teljes területére vonatkozóan változás következik be a leolvasási és a számlázási rendben.
Lakossági felhasználókat érintő változás

Bekötési vízmérővel rendelkező felhasználók: leolvasás: évente egyszer számlázás: havonta
Évi egy elszámoló számla és 11 db részszámla kerül kiállításra az átlagfogyasztásnak megfelelően.

Mellékvízmérővel rendelkező, társasházi felhasználók: leolvasás: évente egyszer számlázás: havonta
Évi egy elszámoló számla és 11 db részszámla kerül kiállításra az átlagfogyasztásnak megfelelően.

Társasházi főmérők: leolvasás: havonta
számlázás: havonta

Kivételt képeznek ez alól azok a felhasználási helyek, ahol az éves ivóvíz felhasználás nem haladja meg a 11 m3-t. Ebben a körben negyedévente történik számlázás, így az évi egy elszámoló számla mellett 3 db részszámla kerül kiállításra.

Nem érinti a változás azon felhasználási helyeket, ahol nincs felhasználás és csak alapdíjat számlázuk. Itt marad a negyedévente történő számlakibocsátás.

Közületi felhasználókat érintő változás

Bekötési vízmérővel rendelkező felhasználók: leolvasás: évente egyszer számlázás: havonta
Évi egy elszámoló számla és 11 db részszámla kerül kiállításra az átlagfogyasztásnak megfelelően.

Kivételt képeznek ez alól:
nagyfogyasztó gazdálkodó szervezetek: kétheti leolvasás és számlázás (nincs változás)
évi 600 m3-t meghaladó felhasználás esetén: havi leolvasás és számlázás
közkifolyók: negyedéves leolvasás és számlázás

Azon felhasználási helyeinkre vonatkozóan, ahol az általánostól eltérő gyakorlatot vagyunk kénytelenek alkalmazni, egyedileg történik meg az értesítés a vonatkozó eljárásrendről.

A fejlesztések során hamarosan széleskörű lehetőségek nyílnak meg a vízmérőállás diktálására, Társaságunkkal történő kapcsolattartásra vonatkozóan, melyről a későbbiekben értesítjük Tisztelt Felhasználóinkat.

Tisztelettel:
ÉRV ZRt.

Közelgő események

Nyomtatványok