Kezdőlap » Hírek » Megfigyelési zárlat (hatósági megfigyelés) elrendelése, az afrikai sertés pestissel kapcsolatosan

Megfigyelési zárlat (hatósági megfigyelés) elrendelése, az afrikai sertés pestissel kapcsolatosan


Tisztelt sertés tartók!

Az elmúlt időszakban a környéken sajnálatos módon felütötte fejét az afrikai sertés pestis (röviden ASP), amely az üzemileg, és a háztájilag tartott házi sertésekre is veszélyt jelent. Ehhez kapcsolódóan kérjük önöket, figyelmesen olvassák el az alábbi határozatot.

Abasár Község Önkormányzata

 

Határozat

Feladó: Heves Megyei Kormányhivatal Göngyösi Járási Hivatala, Állategészségügyi Osztály

Tárgy: Megfigyelési zárlat (hatósági megfigyelés) elrendelése

Az Országos Főállatorvos ÉFHÁT/20/2018. iktatószámú utasítása alapján, a Heves Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztálya, HE/ÉBÁO/54-83/2018. számú határozatával Heves megye E71 (M3 autópálya) főközlekedési úttól északra eső közigazgatási területeit – vaddisznóban megállapított afrikai sertéspestis (a továbbiakban: ASP) miatt fertőzötté nyilvánította, ezért Hort, Gyöngyös, Vécs, Karácsond, Apc, Domoszló, Gyöngyöspata, Detk, Szűcsi, Halmajugra, Kisnána, Gyöngyösoroszi, Ludas, Atkár, Markaz, Ecséd, Gyöngyöshalász, Gyöngyössolymos, Heréd, Zagyvaszántó, Kerekharaszt, Pálosvörösmart, Nagykökényes, Nagyfüged, Rózsaszentmárton, Gyöngyöstarján, Mátraszentimre, Lőrinci, Visonta, Nagyréde, Petőfibánya, Abasár és Hatvan települések közigazgatási területeire

megfigyelési zárlatot (hatósági megfigyelést)
rendelek el.

A megfigyelési zárlat területén elrendelt intézkedések:

1.) Valamennyi sertéstartó gazdaság egyedeit korcsoportonként nyilvántartásba kell venni. Az állattartónak a nyilvántartást naprakészen kell vezetnie, azt a hatósági állatorvos kérésére be kell mutatnia. A fertőzötté nyilvánított területen található valamennyi sertéstelepet/sertéstartó udvar felkeresésére haladéktalanul sor kerül, a sertésállományok korcsoportonkénti összeírása és az állattartók járványügyi tájékoztatása céljából.

2.) A gazdaságokban lévő összes sertést a szállásán (zártan) vagy más olyan helyen kell tartani, amely megakadályozza, hogy vaddisznókkal kapcsolatba kerülhessenek.

3.) A gazdaságban vaddisznók nem férhetnek hozzá olyan anyaghoz, amellyel az ott lévő sertések később érintkezhetnek.

4.) A sertéstartó épületek, illetve a gazdaság ki- és bejáratánál megfelelő fertőtlenítő, és ha szükséges, rovarirtó eszközt kell elhelyezni (kerék-fertőtlenítő, kéz- és lábbeli fertőtlenítő).

5.) A gazdaságba olyan személy, aki érintkezésbe került vagy kerülhetett vaddisznókkal, nem vagy csak a megfelelő higiéniai óvintézkedések betartását követően (ruházat cseréje, kéz- és lábbeli fertőtlenítés) léphet be.

6.) A sertéstartóknak az észleléstől számított 24 órán belül jelenteniük kell a szolgáltató állatorvosnak, ha sertésük elhullott vagy megbetegedett, illetve ha ASP-re vagy klasszikus sertéspestisre gyanakszanak. Utóbbi esetben közvetlenül értesíthetik az illetékes Járási Hivatalt is. A gazdaságban minden, az ASP tüneteit mutató elhullott vagy megbetegedett sertés vizsgálatát el kell végezni. Amennyiben a sertés előzetes tünetek nélkül, hirtelen hullott el, vagy annak 40 oC feletti láza három napig tartó gyógykezelés alatt sem múlt el, vagy a lázas állat a gyógykezelés ellenére elhullott, akkor a szolgáltató állatorvos az ilyen egyed(ek)ből laboratóriumi vizsgálat céljára mintát vesz.

7.) Nagylétszámú sertésállományok esetében az állattartó és – amennyiben tudomására jutott – a szolgáltató állatorvos köteles jelenteni a Járási Hivatalnak, ha a napi elhullás bármely korcsoportban az elmúlt 10 nap átlagához képest megemelkedett. Ebben az esetben az illetékes járási főállatorvos vagy az általa kijelölt hatósági állatorvos a helyszínen klinikai és kórbonctani vizsgálatot végez. A gyanú kizárása esetén is mintát kell venni, ha hirtelen, előzetes tünetek nélküli elhullás fordult elő, vagy olyan egyed található az állományban, amely három napig tartó gyógykezelés után is lázas, vagy ha az állomány lázas egyedei között a gyógykezelés ellenére is történt elhullás.

8.) Tilos a gazdaságba bevinni kilőtt vagy elhullva talált vaddisznó bármilyen testrészét, illetve olyan anyagot vagy felszerelést, amely fertőződhetett az ASP vírusával.

9.) Mind a nagylétszámú, mind kislétszámú állományok esetében fokozott figyelmet kell fordítani az általános járványvédelmi (biológiai biztonsági) előírások betartására, továbbá valamennyi sertéstartónak be kell tartania az ASP megelőzése szempontjából kiemelt jelentőségű általános járványvédelmi követelményeket is.

10.) Minden tartónak tilos az 1069/2009/EK rendeletben, illetve a 75/2002. (VIII. 16.) FVM rendeletben foglalt, állati eredetű anyagot tartalmazó élelmiszerhulladék (moslék) sertésekkel való feletetése.

11.) A hullákat és egyéb állati eredetű melléktermékeket az 1069/2009/EK rendeletben foglaltaknak megfelelően kell kezelni és ártalmatlanítani minden sertéstartó udvarban/telepen. Figyelemmel a betegség behurcolásának fokozott kockázatára a fertőzött területen tartott kislétszámú sertéstelepek esetében az elhullott házi sertések testének bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegség megelőzése során keletkezett állati eredetű melléktermékként történő ártalmatlanításáról a megyei kormányhivatal gondoskodik.

12.) Sertéstartó telepre kizárólag azok a személyek léphetnek be, akiknek feltétlenül szükséges, de csak kéz- és lábbeli fertőtlenítés, átöltözés vagy egyszer használatos védőköpeny és védőlábbeli felvétele után. A sertéstartó épületbe (ólba) belépni csak a kizárólag az erre a célra használt ruhában és lábbeliben, vagy egyszer használatos védőköpeny és védőlábbeli felvétele után szabad.

13.) A gazdaságba nem szállítható sertés, kivéve, ha a járványügyi helyzetre tekintettel a járási hivatal engedélyezi. Sertéseket csak megbízható, a központi adatbázisban nyilvántartott helyről, szállítási dokumentumokkal együtt szabad vásárolni.

14.) Nagylétszámú telepet olyan kerítéssel kell körülvenni, amely alkalmas ember, kóbor állat vagy vadon élő állat behatolásának megakadályozására. Kislétszámú árutermelő állományok esetében a kerítés ajánlott. A fertőzött terület sertésállományai esetében a kültéri sertéstartás helyét kettőskerítéssel kell körülvenni a vadállománnyal való érintkezés megakadályozása érdekében, vagy olyan más módszert kell alkalmazni, ami kizárja a házi sertések és vaddisznók érintkezését.

15.) Nagylétszámú állományok esetében kötelező, kislétszámú árutermelő állományoknak ajánlott olyan, az állategészségügyi hatóság által jóváhagyott járványvédelmi intézkedési terv, amely kiterjed a személyi higiéniára, illetve a takarítás és fertőtlenítés végrehajtására is. Az illetékes járási hivatal minden sertéstelepen fokozottan ellenőrzi a járványvédelmi követelményeknek való megfelelést, különösen az élelmiszerhulladék (moslék) etetésére vonatkozó tilalom betartását. Az érintett sertésállományt állami kártalanítás nélkül fel kell számolni, ha bizonyítást nyer, hogy az élelmiszerhulladék (moslék) etetésre vonatkozó tilalmat szándékosan megszegték.

16.) Ha a sertések takarmányozására szánt lekaszált fű vagy termőföldről származó gabona olyan területről származik, ahol már megállapításra került a betegség, azt az ASP vírusának inaktiválása érdekében kezelni kell, vagy 30 napig olyan helyen kell tárolni, ahol vaddisznó nem férhet hozzá. Mielőtt szalmát a sertések almozására használnak, azt kezelni kell az ASP vírusának inaktiválása érdekében, vagy azt 90 napig olyan helyen kell tárolni, ahol vaddisznó nem férhet hozzá, ha ezek olyan helyről származnak, ahol már megállapításra került a betegség.

17.) A sertéstartók kötelesek bejelenteni a saját célra történő vágást (házi vágás) az illetékes Járási Hivatalnak legalább 48 órával a vágást megelőzően. A járási főállatorvos a járványügyi kockázat alapján dönt húsvizsgálat, illetve virológiai vizsgálat céljából történő mintaküldés előírásáról.

18.) Sertések az állattartó udvart/telepet – tekintettel a járványügyi helyzetre – csak a Járási Hivatal előzetes engedélyével hagyhatják el. A Járási Hivatal az engedélyt az alábbiak szerint adja meg, attól függően, hogy mi a kiszállítás célja.

a) Fertőzött területen belüli vágóhídra – közvetlen levágás céljából – történő szállítás esetén az engedély akkor adható meg, ha a klinikai vizsgálatot a szállítást megelőző 24 órán belül kedvező eredménnyel elvégezték. A telep valamennyi olyan alegységében el kell végezni a sertések klinikai vizsgálatát, amelyekben az elszállítandó sertéseket tartják. A három-négy hónaposnál idősebb sertések esetében e vizsgálatnak magában kell foglalnia az állatok egy részének hőmérőzését is. Legalább annyi sertést kell hőmérőzni, amennyi 95 %-os biztonsággal lehetővé teszi a láz kimutatását, ha az 10 %-os gyakorisággal fordul elő ezen alegységekben.

b) A fertőzött területen belüli továbbtartás céljából történő szállítás esetén az előzőekben leírt, kedvező eredményű klinikai vizsgálaton felül virológiai (PCR) vizsgálat céljára – az elszállítást megelőző 15 napon belül – alvadásban gátolt vért kell venni legalább annyi sertésből, amennyi 95 %-os biztonsággal lehetővé teszi 10 %-os előfordulási gyakoriság kimutatását azon alegységek mindegyikében, amelyekből szállítás történik.

c) A fertőzött területről a megye többi részére, illetve Magyarország egyéb megyéibe irányuló, továbbtartásra vagy vágóhídra történő szállítás esetén a fentiek szerint elvégzett, kedvező eredményű klinikai vizsgálaton felül virológiai (PCR) vizsgálat céljára – az elszállítást megelőző 15 napon belül – alvadásban gátolt vért kell venni legalább annyi sertésből, amennyi 95 %-os biztonsággal lehetővé teszi 5 %-os előfordulási gyakoriság kimutatását azon alegységek mindegyikében, amelyekből szállítás történik. További feltétel, hogy csak olyan sertések szállíthatóak el, amelyek vagy a telepen születtek, vagy legalább 30 napot ott tartózkodtak, valamint a telepre a szállítást megelőző 30 napon belül a fertőzött területen található más állományból nem szállítottak be sertést. Az ilyen szállítmányokat hatósági állatorvosi igazolásnak is kísérnie kell, amelyben a hatósági állatorvos a fenti feltételek teljesülését igazolja.

d) A szállítási okmányra rá kell vezetni: az állat vaddisznókban megállapított afrikai sertéspestis miatt fertőzötté nyilvánított területről származik.

19.) A fertőzött területről származó sertés, annak ondója, embriója vagy petesejtje az Európai Unió más tagállamába és/vagy harmadik országba nem hozható kereskedelmi forgalomba.

20.) A megfigyelési zárlat lakosságát az intézkedésekről a települési önkormányzat jegyzőjének a helyben szokásos módon tájékoztatni kell.

Amennyiben a sertéstartó a fentiekben előírt kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz eleget,
úgy az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Járási Hivatal élelmiszerlánc-felügyeleti bírságot
szab ki, vagy egyéb intézkedést foganatosít.

Ezen határozatom ellen a kézhezvételétől számított 15 napon belül a Heves Megyei Kormányhivatalhoz címzett (Heves Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály, 3300 Eger, Szövetkezet u. 4.; 3301 Eger, Pf. 132.), de hivatalomhoz (Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági Állategészségügyi Osztály, 3200 Gyöngyös, Deák F. u. 17/2-.) 2 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.
A döntés elleni jogorvoslati eljárás díja a fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett 10.000 forintja után 500 Ft, de legalább 10.000 Ft, legfeljebb 500.000 Ft. A jogorvoslati eljárás díját a Magyar Államkincstár által létrehozott, 10032000-01012107-00000000 számú „Eljárási illetékbevételi számlára”, átutalás vagy a számlára történő készpénzbefizetés útján kell megfizetni. A fizetési megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a fellebbezéssel támadott határozat számát, a „jogorvoslati eljárási díj” megnevezést és az ügyfél adószámát, illetve adóazonosító jelét. A jogorvoslati díj befizetését igazoló bizonylatot a fellebbezési kérelemhez csatolni kell. A határozat fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajtható. Tájékoztatom, hogy amennyiben a végrehajtást önkéntesen nem teljesíti, úgy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2006. évi CL. törvény 134. § (1) bekezdése alapján a végrehajtás foganatosítása iránt fogok intézkedni az állami adóhatóságnál.

Indokolás:

A rendelkező részben foglaltak szerint határoztam, mert az Országos Főállatorvos ÉFHÁT/20/2018. iktatószámú utasításával Heves megye E71 (M3 autópálya) főközlekedési úttól északra eső közigazgatási területeit – a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság M2018-10018660 számú eredményközlője alapján – egy Gyöngyös város külterületén elhullva talált vaddisznóban megállapított afrikai sertéspestis miatt fertőzötté nyilvánította.
Határozatomat az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 51. § (3) bekezdés b) pontja, valamint a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdés a) pontja biztosította jogkörömben eljárva, az afrikai sertéspestis elleni védekezésről szóló 98/2003. (VIII. 22.) FVM rendelet 15. § (2) a) bekezdése alapján, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80-81. §-a szerint hoztam meg.

Hatóságom illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése valamint a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szól 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 13. § g) pontja, a 3. mellékletének 9.3 pontja szerint határozza meg. A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 116. § (2) bekezdés a) pontja alapján biztosítottam, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szól 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés szerint.
A döntés elleni jogorvoslati eljárás díjára vonatkozó rendelkezéseket a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 4. § (1) és (3) bekezdései tartalmazzák.
A határozat fellebbezésre tekintet nélküli végrehajtásáról, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 42.§ (1) bekezdés d) pontja alapján rendelkeztem.

Dr. Bekecs Andrea 

Hivatalvezető

 

Közelgő események

Nyomtatványok