Kezdőlap » Hírek » Bursa Hungarica pályázati felhívás

Bursa Hungarica pályázati felhívás


Abasár Község Önkormányzatának képviselő testülete 80/2017. (09.27.) határozatával döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához való csatlakozásról.

Jelentkezési határidő: 2017. november 7.

Az “A”típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A “B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2018/2019. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

Az ösztöndíj időtartama:
“A” típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2017/2018. tanév második féléve és a 2018/2019. tanév első féléve);
“B” típusú pályázat: 3×10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (a 2018/2019. tanév, a 2019/2020. és a 2020/2021. tanév).

A felhívások letölthetőek innen:
BURSA_kiiras_2018_A

BURSA_kiiras_2018_B

vagy erről a linkről

Közelgő események

Nyomtatványok