Kezdőlap » Hírek » Bursa Hungarica – hárman kapnak támogatást

Bursa Hungarica – hárman kapnak támogatást


A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer hosszú évek óta nyújt támogatást az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételéhez, tanulmányaihoz Abasár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (IX.25.) önkormányzati rendeletével módosított felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázatról szóló 10/2011. (IX. 01.) önkormányzati rendelet alapján.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2017. augusztus 31-én nyílt pályázat keretében meghirdette a Bursa Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulóját, melyhez Önkormányzatunk is csatlakozott.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj olyan pénzbeli szociális juttatás, amely a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer adott évi fordulójához csatlakozott települési és megyei önkormányzatok által a hallgatónak adományozott szociális ösztöndíjból (a továbbiakban: önkormányzati ösztöndíjrész) és az önkormányzati ösztöndíj alapján a hallgató felsőoktatási intézményében e rendelet alapján megállapított szociális ösztöndíjból (a továbbiakban: intézményi ösztöndíjrész) áll.

Az intézményi ösztöndíjrész havi összege az önkormányzati ösztöndíjrész összegével megegyező összeg, mely független minden más, a felsőoktatási intézményben folyósított támogatástól.

Az önkormányzat által meghatározott pályázati feltételek az előző évhez képest változatlanok. Abasár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014. (IX.25.) önkormányzati rendeletével módosított felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázatról szóló 10/2011. (IX. 01.) önkormányzati rendelet 6. §. (1) bekezdése szerint „E rendelet vonatkozásában az tekinthető szociálisan rászorulónak, akinek havi jövedelme, vagy a hallgató által is lakott közös háztartásban élő közeli hozzátartozóinak az egy főre jutó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg.”

A pályázatot 2017. november 7-ig lehetett benyújtani, ennek megfelelően összesen három pályázat érkezett az „A” típusú pályázatra.

Az “A” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhettek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíj időtartama az “A” típusú pályázatok 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2017/2018. tanév második féléve és a 2018/2019. tanév első féléve);

Az önkormányzat helyi rendelete alapján a képviselő-testület pénzügyi bizottsága mindhárom pályázóknak 3.000 Ft/fő/hó támogatást ítélt meg, hozzájárulva ezáltal az abasári fiatalok eredményes felsőoktatási tanulmányainak folytatásához, akik további 3.000 Ft/fő/hó támogatást kapnak intézményi ösztöndíjrészként az államtól, így összesen 6.000 Ft/fő/hó támogatásban részesülnek.

Dr. Lénártné Benei Anikó
polgármester

Közelgő események

Nyomtatványok