Home » Hírek » A települési támogatásról

A települési támogatásról


Abasár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/2017.(XI.30.) számú önkormányzati rendelettel módosította a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendeletét.

A módosítás alapján 2017. évben települési támogatás nyújtható a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozott, rászoruló személyek és családjuk részére, akik a rendeletben foglalt feltételeknek megfelelnek.
Települési támogatás nyújtható továbbá gyógyszerkiadások viseléséhez azon rászoruló kérelmezők részére, akik közgyógyellátásra nem jogosultak, vagy a közgyógyellátás keretében megállapított egyéni gyógyszerkeretük kimerült.

A települési támogatás ezen formáira való jogosultsági feltételeket na 10/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2015. (II.26.) ör. a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról 19/A-19/B §-ai tartalmazzák.

A jogosultsági feltételekről, a kérelem nyomtatványokról, és a megállapításhoz szükséges dokumentumok benyújtásának rendjéről Csőgör-Forgács Erika szociális ügyintéző nyújt felvilágosítást a Polgármesteri Hivatalban az alábbi elérhetőségeken:

Csőgör-Forgács Erika Polgármesteri Hivatal Abasár, Fő tér 1. szám
Telefon: +36 (37) 560-409

A rendelet szövege megtalálható itt>>

Dr. Lénártné Benei Anikó
polgármester

Közelgő események

Nyomtatványok