Home » Elérhetőségek, ügyintézési területek

Elérhetőségek, ügyintézési területek

tanuloi_laptop_palyazat14

Dr. Lénártné Benei Anikó
polgármester
Fogadóóra: szerdán 8-10 óra között
Egyéb napokon: előzetes telefonos egyeztetés alapján

Telefon: +36-37-560-400; 06-30-928-4397
Fax: +36-37-560-408
E-mail: polgarmester@abasar.hu


Tamasiné Dr. Barta Andrea
jegyző

Telefon: +36-37-560-402
Fax: +36-37-560-408
Email: jegyzo@abasar.hu

Kalina Tímea
Igazgatási ügyintéző

Telefon: +36-37-560-400
Fax: +36-37-560-408
E-mail: abasar@abasar.hu

Intézett feladatok:
– Kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vétele, engedélyezése
– Ipari tevékenység nyilvántartásba vétele, engedélyezése
– Iktatás, irattározás
– Választási feladatok,
– Magánszálláshelyek engedélyezése,
– Termőföld kifüggesztési ügyek,
– Titkársági feladatokCsőgör-Forgács Erika
anyakönyvvezető, szociális ügyintéző

Telefon: +36-37-560-409
Fax: +36-37-560-408
E-mail: anyakonyvvezeto@abasar.hu

Intézett feladatok:
– Anyakönyvi ügyek
– Népesség nyilvántartás
– Települési támogatási ügyek (pl.: rendkívüli települési támogatás, babakelengye, tűzifa támogatás, stb.)
– Gyermekvédelmi kedvezmények
– Hagyatéki ügyintézés
– Állattartással kapcsolatos ügyek intézése
– Egyéb szociális ügyek


Pálné Dér Gabriella
adóügyi ügyintéző

Telefon: +36-37-560-401
Fax: +36-37-560-408
E-mail: ado@abasar.hu

Intézett feladatok:
– Építményadó, telekadó, gépjárműadó, helyi iparűzési adó, talajterhelési díj ügyek intézése
– Termőföld bérbeadásból származó jövedelem, magánfőzött párlat utáni jövedéki adó ügyintézése
– Adóigazolások, hatósági bizonyítványok, adó- és értékbizonyítványok kiadása
– Helyi adók, adók módjra behajtandó köztartozások végrehajtása
– belső ellenőrzés


Bódi Ferencné
pénzügyi előadó

Telefon: +36-37-560-404
Fax: +36-37-560-408
E-mail: penzugy@abasar.hu

Intézett feladatok:
– Házi pénztár kezelése
– Számlázás
– Segélyek, támogatások fizetése
– Közterület-használat ügyintézése
– Szennyvízbekötési szerződések kezelése
– Pénztár kezelése
– leltár és selejtezés

Abasár Község Polgármesteri Hivatalának pénztári ügyfélfogadási rendje
2017. október 01. napjától:

Hétfő: 8:00-12:00 és 13:00-17:00
Kedd: Nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8:00-12:00
Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8:00-11:00


Száz Anikó
pénzügyi előadó

Telefon: +36-37-560-404
Fax: +36-37-560-408
E-mail: szaz.aniko@abasar.hu

Intézett feladatok:
– Munkaügyi feladatok ellátása
– Közfoglalkoztatás ügyintézése
– Ebnyilvántartás, eboltás ügyintézése
– Könyvelés, kontírozás
– Pályázati elszámolások


Dudás Béláné
ügyfélszolgálat

Telefon: +36-37-560-400
Fax: +36-37-560-408
E-mail: abasar@abasar.hu

Intézett feladatok:
– Ügyfél irányítás-tájékoztatás, telefonok fogadása
– Panaszok-bejelentések fogadása
– Kérelmek, nyomtatványok átadása, átvétele
– Hivatali levelezés kezelése
– Egyéb ügyintézés

Ádám Zsoltné
Somodiné Majorszki Enikő
Takarítás, napi munkák koordinálása

Telefon: +36-37-560-400
Fax: +36-37-560-408
E-mail: abasar@abasar.hu

Intézett feladatok:
– Önkormányzat takarítása
– Rendezvények megvalósításában való részvétel
– Koordinációs munkák


Dér Ferenc
Hivatalasegéd

Telefon: +36-37-560-400
Fax: +36-37-560-408
E-mail: abasar@abasar.hu

Intézett feladatok:
– Hivatal napi munkáinak segítése,
– Közterületi rend fenntartása


Czeglédy Ferenc
Mezőőr

Elérhetősége: +36/70/423-4838

Intézett feladatok:
A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX törvény III. fejezete, valamint a mezőőrök és a hegyőrök szolgálati viszonyáról szóló 29/1998. (IV.30.) FM rendelet szerint meghatározott mezőőri tevékenység ellátása. A külterületeken található köz- és magántulajdonban lévő ingatlanok, termőföldek védelme, valamint a termőföldön lévő, illetve ahhoz tartozó termények és termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények, földmérési jelek fokozottabb vagyonvédelme, az illegális szemételhelyezés felszámolása és megakadályozása.


Kiss Gábor László
Mezőőr

Elérhetősége: +36/30/239-0861

Intézett feladatok:
A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX törvény III. fejezete, valamint a mezőőrök és a hegyőrök szolgálati viszonyáról szóló 29/1998. (IV.30.) FM rendelet szerint meghatározott mezőőri tevékenység ellátása. A külterületeken található köz- és magántulajdonban lévő ingatlanok, termőföldek védelme, valamint a termőföldön lévő, illetve ahhoz tartozó termények és termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények, földmérési jelek fokozottabb vagyonvédelme, az illegális szemételhelyezés felszámolása és megakadályozása.


 

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok működésének átláthatóbbá tételéről szóló 2009. évi CXXII. törvény értelmében az alábbi információk kerülnek közzétételre:

 

Abasári Nonprofit Településfejlesztési Kft.

3261 Abasár Fő tér 1.

Tel: 0630360177

E-mail: kft@abasar.hu

 

Név

Tisztség Megbízási díj A megbízási díjon felüli egyéb járandóságok A jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatások
Földházi Imre Ügyvezető 370 000 Ft. nincs nincs
Czáka Andrásné FB Elnök nincs nincs nincs
Majoros Ottó FB Tag nincs nincs nincs
Ifj. Endrész László FB Tag nincs nincs

nincs

 

Aba Project Company Kft.

3261 Abasár Fő tér 1.

Tel: 0637560407

E-mail: abapckft@gmail.com

Név Tisztség Megbízási díj A megbízási díjon felüli egyéb járandóságok A jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatások
Misi György Norbert Ügyvezető 28 634 Ft nincs nincs
Czáka Andrásné FB Elnök nincs nincs nincs
Majoros Ottó FB Tag nincs nincs nincs
Ifj. Endrész László FB Tag nincs nincs nincs

 

Aba Vizép Kft.

3261 Abasár Fő tér 1.

Tel: 0630360177

E-mail: abavizep@gmail.com

Név Tisztség Megbízási díj A megbízási díjon felüli egyéb járandóságok A jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatások
Földházi Imre Ügyvezető nincs nincs nincs
Czáka Andrásné FB Elnök nincs nincs nincs
Majoros Ottó FB Tag nincs nincs nincs
Ifj. Endrész László FB Tag nincs nincs nincs

 

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Taktv.) 2. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a tulajdonos helyi önkormányzat a gazdasági társaságai javadalmazási szabályzatáról döntött.

A Javadalmazási Szabályzatok megtekinthetők az alábbi linkeken:

Abasári Nonprofit Településfejlesztési Kft.

Aba Project Company Kft.

Abasári Vízgazdálkodási Nonprofit Kft.

Közelgő események

Nyomtatványok